Počas dvoch dní sa účastníci z 24 krajín, od Číny cez Blízky východ, Európu až po Severnú Ameriku, stretli v Bostone, aby si vypočuli odborníkov na vývin detí z celého sveta, ktorí odprezentovali viac ako 35 štúdií o tom, čo je najlepšie pre deti, keď sa ich rodičia rozišli alebo rozviedli.

"Vedecké dôkazy boli jasné: deti v striedavej starostlivosti po rozchode alebo rozvode rodičov vykazujú lepšie známky v škole, lepšie sociálne zručnosti, menej užívania drog a alkoholu, menej záškoláctva a delikvencie a lepšie celkové zdravie. Zúfalo chcú a potrebujú oboch rodičov. Len zriedka nájdeme možnosť, keď taká jednoduchá zmena v zákone môže mať pre deti toľko pozitívnych účinkov a to bez nákladov pre daňových poplatníkov," uviedol zakladateľ a predseda predstavenstva Národnej organizácie rodičov MUDr. Ned Holstein.

Medzinárodná konferencia o striedavej starostlivosti sa v roku 2017 konala v hoteli Westin Copley Place v centre mesta Boston a organizovala ju Národná organizácia rodičov v Bostone a Európska medzinárodná rada pre striedavú starostlivosť.

Striedavá starostlivosť znamená flexibilné rodičovské usporiadanie po rozchode alebo rozvode, v ktorom dieťa trávi najmenej jednu tretinu času, ak je možné až do polovice času, s každým rodičom, za predpokladu, že obaja rodičia sú v poriadku a nejde o domáce násilie. Kým v Spojených štátoch striedavá starostlivosť zostáva neštandardom, už roky je normou vo Švédsku a v Austrálii a asi 25 štátov navrhlo v posledných rokoch zákony, aby ju umožnili, tvrdí The Wall Street Journal. Napríklad len v posledných šiestich mesiacoch v štáte Missouri prijali zákon o striedavej starostlivosti a zákonodarca v Kentucky jednomyseľne schválil návrh zákona, ktorým sa povoľuje striedavá starostlivosť v predbežných opatreniach.

Konferencia sa uskutočnila v čase, keď devastujúce účinky rozpadávania rodín postihujú aspoň tretinu všetkých detí.

"Na jednej strane máme vážnu spoločenskú krízu v tom, že naše rodinné súdy zbavujú toľko detí lásky a starostlivosti oboch rodičov. Na druhej strane, hviezdni autori výskumov o striedavej starostlivosti súhlasia, že striedavá starostlivosť je súčasťou riešenia," povedal Dr. Holstein. "Nakoniec sme schopní aplikovať vedu namiesto dohadov pri určovaní toho, čo je v najlepšom záujme desiatok miliónov detí. Na základe výskumov prezentovaných na tejto konferencii dúfam, že zákonodarné orgány po celých Spojených štátoch zmenia právne predpisy o deťoch, aby podporovali striedavú starostlivosť, aby sme mohli zosúladiť naše zákony s tým, čo je najlepšie pre deti."

Posledný výskum: striedavá starostlivosť versus starostlivosť jedného rodiča

Údaje o striedavej starostlivosti

· V decembri 2016 publikovala Americká psychologická asociácia (APA) výskum Williama V. Fabricia z Arizonskej štátnej univerzity v časopise Psychológia, verejná politika a právo (Psychology, Public Policy and Law) s názvom "Majú malé deti a batoľatá často nocovať u svojich otcov? Politická diskusia a nové údaje." Prof. Fabricius o svojich zisteniach uvádza "... silnú podporu politík, ktoré podporujú častú starostlivosť s prenocovaním [až do 50/50 nocí, vrátane] pre dojčatá a batoľatá [dokonca mladšie ako jeden rok], pretože prínosy [pre deti] súvisiace s prenocovaním boli u rodičov, ktorí sa dohodli na prenocovaniach, ako aj u tých, ktorí nesúhlasili a bolo o prenocovaniach rozhodnuté napriek námietkám jedného rodiča." O podrobnejšie informácie sa Fabricius podelí počas Medzinárodnej konferencie o striedavej starostlivosti 2017, konanej v dňoch 29.-30. mája 2017 v Bostone, Massachusetts, ktorú organizuje Národná  organizácia rodičov a Medzinárodná rada pre striedavú starostlivosť.

· Časopis Americkej psychologickej asociácie v roku 2014 uverejnil článok s názvom "Sociálna veda a rodičovské rozvrhy pre malé deti: Konsenzuálna správa" a závery boli schválené 110 významnými autoritami na celom svete. Podľa autorov Dr. Richarda Warshaka z Texaskej univerzity dokument dospel k záveru, že "... striedavá starostlivosť by mala byť normou ako rodinné usporiadanie pre deti všetkých vekových skupín, vrátane veľmi malých detí."

· V roku 2016 Dr. Warshak napísal: "Dva roky po uverejnení konsenzuálnej správy Dr. Warshakom jej závery a odporúčania veda naďalej podporuje." Napísal tiež: "Dokument bol preložený do najmenej osemnástich jazykov a poskytol informácie pre legislatívne rokovania v celých USA a pre rokovania parlamentov v niekoľkých krajinách vrátane Veľkej Británie, Kanady, Izraela, Fínska, Rumunska, Chorvátska a Švédska. Dva roky po jeho uverejnení zostáva konsenzuálna správa jedným z najčastejšie stiahnutých článkov z internetovej stránky časopisu." Dodal: "Zoznam podporovateľov, ich postoj a úspechy ukazujú, že zistenia konsenzuálnej správy boli v praxi všeobecne prijaté ako zakorenené v ustálenej vede z viac ako štyroch desaťročí výskumov priamo súvisiacich s touto témou, vrátane vedeckých štúdií mnohých podporovateľov."

· V časopise Journal of Epidemiology & Community Health vyšla v roku 2015 štúdia 150 000 osôb s názvom "Päťdesiat presunov ročne: existuje súvislosť medzi striedavou starostlivosťou a psychosomatickými problémami u detí?", v ktorej sa dospelo k záveru, že striedavá starostlivosť po rozvode alebo rozchode je v najlepšom záujme o detské zdravie, pretože toto usporiadanie znižuje ich stres.

· Asociácia rodinných a zmierovacích súdov (AFCC) vydala v roku 2014 odporúčania 32 odborníkov v oblasti rodinného práva a skupina dospela k záveru, že "Najlepšie záujmy detí sú podporené takými
rodičovskými rozvrhmi, ktoré zabezpečujú pokračovanie a zdieľanie vzťahov s rodičmi, ktoré sú bezpečné a citlivé k vývinu dieťaťa a ktoré sa vyhýbajú šablóne vyžadujúcej osobitné rozdelenie času pre všetky rodiny."

Údaje o starostlivosti jedného rodiča

Podľa federálnych štatistík zo zdrojov Centrum pre kontrolu chorôb v USA, Ministerstvo spravodlivosti USA a Úrad pre sčítanie ľudu USA, deti vychovávané jedným rodičom zaznamenali

• 63% samovrážd dospievajúcich;

• 70% umiestnených v zariadeniach pre mladistvých;

• 71% nedokončenia strednej školy;

• 75% detí v centrách na zneužívanie chemických látok;

• 85% osôb vo väzení;

• 85% detí s poruchami správania; a

• 90% bezdomovcov a útekov z domova.

Článok o konferencii v angličtine:

https://www.nationalparentsorganization.org/2015-07-16-13-55-58/news-releases/23518-2017-international-conference-on-shared-parenting-advances-family-court-reform-efforts-2