O střídavé péči se v poslední době hodně mluví. Je pro dítě prospěšná či škodlivá? Oficiální průzkumy v České republice neexistují. O to důležitější je hodnocení samotného OSPOD - sociálního odboru.

Mezi odpůrci střídavé péče jsou v drtivé většině lidé, kteří s ní nemají praktické zkušenosti. Ani nemohou mít. Tak málo je v našem státě střídavá péče rozšířená. Zkuste oslovit učitelky mateřských škol, s kolika případy střídavé péče se setkaly. Naprostá většina z nich se se střídavou péčí vůbec nesetkala. U psychologů a znalců je to podobné. Ačkoliv je po nich vyžadováno odborné stanovisko a názor, je pro ně obtížné tuto problematiku studovat. U případů, na kterých se podíleli, jim navíc chybí zpětná vazba.

V polovině roku vydal sociální odbor v Brně na žádost soudu výchovnou zprávu, kde hodnotí asi tříleté fungování střídavé péče a její dopady na šestiletého chlapce.

V této zprávě pracovnice OSPOD mimo jiné uvádí: "Z našeho spisu a provedených šetření vyplývá, že chlapec dobře prospívá po všech stránkách, jeví se jako bystré a spokojené dítě.

Dle zprávy mateřské školy, zpracované v lednu letošního roku (2010), je nezletilý pohodové a bezproblémové dítě, ve vztahu k dětem přátelský a vždy ochotný pomoci, dosavadní vývoj odpovídá věku ....

Taktéž dětská ošetřující lékařka hodnotí péči obou rodičů jako dobrou, vztah dítěte k oběma rodičům se jeví lékařce jako velmi pěkný ....

Z výše uvedeného vyplývá, že střídavá péče se jeví pro dítě jako vyhovující ..."

Ano, vidíme, jak dobře ve střídavé péči prospívá dítě, jehož rodiče se na ní nedohodli, byla tedy nařízena proti vůli jednoho z nich. Navíc v situaci, která podle mnohých střídavou péči dokonce vylučuje! Vypovídající hodnotu zprávy ještě podtrhuje fakt, že střídavá péče o nezletilého začala v době jeho necelých tří let, takže prakticky nezažil nic jiného. Jeho hodnocení je dnes takové, že může bez nadsázky být vzorem i pro mnohé děti z úplných rodin.

Važme si otců, kteří od dětí neutíkají, ale chtějí se podílet na jejich výchově. Střídavá péče dětem nevadí, vadím jen některým rodičům, kteří chtějí mít dítě sobecky jen pro sebe a nehledí příliš na jeho skutečný zájem. Každé dítě potřebuje oba rodiče. Odsouzením rodiče k víkendovým návštěvám se výchovný efekt ztrácí. Střídavá péče by měla být nařízena automaticky všude tam, kde se rodiče nedokážou dohodnout, oba mají o děti zájem a jsou výchovně způsobilí.

Petr Cihlář