INFORMÁCIE PRE RODINY, V KTORÝCH RODIČIA NEŽIJÚ SPOLU

Od štvrtku 12.3.2020 platí na Slovensku mimoriadna situácia v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom. Nasledujúce riadky ponúkajú niekoľko vysvetlení, ako sa to dotýka životov detí, ktorých rodičia žijú v dvoch domácnostiach.

V prvom rade si treba uvedomiť, že všetky právoplatné súdne rozhodnutia a rodičovské dohody zostávajú naďalej v platnosti a je potrebné ich dodržiavať.

Výnimky môžu nastať dve:

1. u rodiča alebo u dieťaťa bolo potvrdené ochorenie COVID-19 (bol pozitívne testovaný) alebo

2. rodič alebo dieťa je v povinnej karanténe (kvôli návratu zo zahraničia alebo kvôli kontaktu s nakazenou osobou).

Pri oboch výnimkách platí, že z dôvodu zabránenia šíreniu choroby, je potrebné zamedziť osobným kontaktom rodiča alebo dieťaťa s ďalšími osobami. Súdne rozhodnutia alebo rodičovské dohody, pri plnení ktorých by prišlo k osobnému kontaktu dieťaťa s rodičom chorým alebo v karanténe, nebudú počas ochorenia alebo karantény vykonané v tej časti, ktorá by spôsobila osobný kontakt tohto rodiča s dieťaťom.

Je zrejmé, že ak je rodič chorý alebo má nariadenú karanténu, nesmie si prísť pre dieťa, ani sa s ním osobne stretnúť. Treba si však uvedomiť, že ani návrat dieťaťa k rodičovi, ktorý je chorý alebo má nariadenú karanténu, sa nesmie vykonať, pretože by prišlo k ohrozeniu zdravia dieťaťa chorobou COVID-19. Najskôr treba otestovať rodiča v karanténe, následne dieťa a aj druhého rodiča, keďže prišli do kontaktu. Podľa výsledkov bude naďalej vykonávané súdne rozhodnutie v plnom rozsahu (ak budú testy negatívne) alebo v obmedzenom rozsahu (ak bude test u niekoho pozitívny) a to takým spôsobom, aby neprišlo k osobným kontaktom medzi chorým a zdravým človekom (pretože pozitívne testovaný človek musí byť izolovaný).

Vo všetkých ostatných prípadoch, keď nejde o povinnú karanténu alebo potvrdenú chorobu COVID-19, sú všetci povinní dodržiavať právoplatné súdne rozhodnutia, či už sa týkajú úpravy styku dieťaťa s rodičom alebo striedavej osobnej starostlivosti. Pokiaľ príde k tomu, že jeden z rodičov marí výkon súdneho rozhodnutia, postupuje druhý rodič štandardným spôsobom, ako keby mimoriadna situácia nebola.

Zákaz vychádzania 24.10.-1.11.2020:

Dňa 22.10.2020 schválila Vláda Slovenskej republiky zásadné rozhodnutie – zákaz vychádzania v dňoch 24.10.-1.11.2020

Vláda zakázala voľný pohyb osôb, aby predišla šíreniu koronavírusu a zároveň stanovila výnimky, aby ľudí neobmedzovala zbytočne. Medzi výnimkami je v bode 2. aj zabezpečenie starostlivosti o deti.

Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu za dieťaťom, o ktoré sa má rodič starať. Z uvedeného dôvodu naďalej platia všetky súdne rozhodnutia a rodičovské dohody upravujúce starostlivosť o deti alebo styk s deťmi po rozvode alebo rozchode rodičov.

Obmedzenie pohybu osôb 8.4.-13.4.2020:

Dňa 6.4.2020 schválila Vláda Slovenskej republiky zásadné rozhodnutie – obmedzenie pohybu osôb počas veľkonočných sviatkov v dňoch 8.4.-13.4.

Vláda obmedzila voľný pohyb osôb, aby predišla šíreniu koronavírusu a zároveň stanovila výnimky, aby ľudí neobmedzovala zbytočne. Medzi výnimkami je v bode 2. aj zabezpečenie starostlivosti o deti.

Obmedzenie pohybu sa nevzťahuje na cestu za dieťaťom, o ktoré sa má rodič starať. Z uvedeného dôvodu naďalej platia všetky súdne rozhodnutia a rodičovské dohody upravujúce starostlivosť o deti alebo styk s deťmi po rozvode alebo rozchode rodičov.

Cieľom vlády nie je obmedziť kontakt detí s rodičmi. Cieľom je obmedziť kontakt so starými rodičmi a členmi širšej rodiny, ku ktorému prichádza počas veľkonočných sviatkov vo výrazne zvýšenej miere.

Príklad: Otecko si môže prísť pre svojho syna a vziať ho k sebe domov (ak má styk upravený právoplatným rozhodnutím súdu) aj počas sviatkov a to aj v prípade, ak cestuje mimo okres. Avšak nesmie ísť so synom oblievať starú mamu, tety alebo sesternice. Rozhodne by si mal otecko vziať so sebou súdne rozhodnutie.

OČR:

Od 16.3.2020 bolo prerušené vyučovanie na všetkých školách a boli zatvorené školské zariadenia. V tejto súvislosti sú rodičia nútení celodenne sa starať o mladšie deti a nemôžu chodiť do práce.

Parlament prijal novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá umožňuje rodičom požiadať o ošetrovné (OČR) počas celej doby prerušenia vyučovania.

Za bežných okolností mohol dostávať ošetrovné počas 10 dní len jeden rodič. V tomto prípade Sociálna poisťovňa potvrdila, že rodičia sa môžu v starostlivosti o deti striedať tak, ako im to vyhovuje, treba to však nahlásiť do Sociálnej poisťovne žiadosťou o ošetrovné.

Uvedené platí aj pre rozvedené rodiny. Súdne rozhodnutia je potrebné dodržiavať, pritom si môžu rodičia striedavo uplatňovať nárok na ošetrovné v akýchkoľvek intervaloch.

Príklad: Dieťa je týždeň u mamy a týždeň u otca - o ošetrovné môže požiadať na týždeň matka, potom môže požiadať o ošetrovné na týždeň otec, znovu matka, znovu otec...

Zahraničie:

V prípadoch, ak jeden z rodičov býva mimo územia Slovenska, je potrebné si overiť možnosť cestovať z alebo do príslušnej krajiny. Situácia sa neustále mení, preto je vhodné si pred cestou zistiť aktuálny stav.

Pri cestovaní je nutné mať pri sebe okrem svojich dokladov aj rodný list dieťaťa a právoplatné rozhodnutie súdu, kvôli ktorému cestujete.

Poznáme pozitívny príklad, keď otec z ČR pricestoval na styk s dieťaťom na Slovensko. Po predložení uvedených dokumentov mu bolo umožnené pricestovať, byť s dieťaťom, aj odcestovať. Toto však nemusí platiť pre všetky štáty susediace so Slovenskom.

Ešte komplikovanejšie je to pri cestovaní do krajín, ktoré nemajú spoločnú hranicu so Slovenskom, čiže treba prejsť niektorým tranzitným štátom. Odporúčame takéto cestovanie zvážiť a pred cestou si nechať potvrdiť od všetkých štátov (napr. emailom na veľvyslanectvo), že bude rodičovi umožnené prekročenie hraníc oboma smermi. Je veľmi dôležité mať potvrdenie počas cestovania so sebou.

Odporúčania:

- informujte sa navzájom a to nielen o dieťati, ale aj o prípadnej svojej chorobe alebo povinnej karanténe

- buďte tolerantní k deťom aj k sebe navzájom

- pomáhajte si

- obmedzte osobné kontakty dieťaťa so starými rodičmi

- umožňujte deťom telefonické alebo internetové hovory s druhým rodičom, starými rodičmi a inými členmi rodiny.

Stanovisko Slovenskej advokátskej komory:

https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/list/form/row/146968/_event

Informácia Ministerstva spravodlivosti:

https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2738

Vyjadrenie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej:

https://www.youtube.com/watch?v=JBx-j-DYwPM