Verejný ochranca práv k striedavej starostlivosti o maloleté deti
19.01.2010
Aktuálny stav rozvodovosti ako aj zvyšujúcej sa  tendencie spolunažívania partnerov bez uzatvorenia manželstva na Slovensku prináša so sebou viacero otázok v súvislosti so zabezpečením výchovy a starostlivosti o maloleté deti.

Aj na verejného ochrancu práv sa obracajú podávatelia, matky, otcovia, samotné deti alebo blízky príbuzní detí, ktorí namietajú vznik rôznych nepriaznivých situácií v súvislosti so zverením maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti len jedného z rodičov v prípadoch, keď obidvaja rodičia sú spôsobilí a ochotní sa o maloleté dieťa starať.

Celý článok na http://www.vop.gov.sk/verejny-ochranca-prav-k-striedavej-starostlivosti-o-malolete-deti