9.6.2010 | Ladislav Ďurkovič | Liga otcov

Na Slovensku vstúpi od prvého júla do platnosti novela zákona o rodine, ktorá zavádza do praxe aj na Slovensku striedavú osobnú starostlivosť. Znamená to zásadnú zmenu v porozvodovom konaní pred súdom. Doteraz aplikované "párnovíkendovstvo" zdedené ešte z čias komunizmu končí a zabezpečuje aj na Slovensku rozšírený styk s dieťaťom.

"Ak niekto opúšťa súdnu sieň ako víťaz, dieťa prehralo" sudca Jürgen Rudolph, Cochern

Bolo naozaj sužujúce poznať osudy detí, ktoré sa stávali nástrojom mocenského boja, pomsty, či vydierania, alebo zdrojom vymáhania výživného a ktoré systematicky prichádzali o jedného z rodičov. Nekonečné spory zaťažovali súdy, kurátorky, rodičov a hlavne deti. Nepomer "moci" v porozvodovej starostlivosti bol zdrojom mnohých konfliktov a stresu, akoby samotný rozchod nestačil. Kto na to doplácal najviac boli deti.


Celý článok na: http://www.changenet.sk/?section=forum&x=492213#ixzz0qMBjHJ4w

Verejný ochranca práv k striedavej starostlivosti o maloleté deti
19.01.2010
Aktuálny stav rozvodovosti ako aj zvyšujúcej sa  tendencie spolunažívania partnerov bez uzatvorenia manželstva na Slovensku prináša so sebou viacero otázok v súvislosti so zabezpečením výchovy a starostlivosti o maloleté deti.

Aj na verejného ochrancu práv sa obracajú podávatelia, matky, otcovia, samotné deti alebo blízky príbuzní detí, ktorí namietajú vznik rôznych nepriaznivých situácií v súvislosti so zverením maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti len jedného z rodičov v prípadoch, keď obidvaja rodičia sú spôsobilí a ochotní sa o maloleté dieťa starať.

Celý článok na http://www.vop.gov.sk/verejny-ochranca-prav-k-striedavej-starostlivosti-o-malolete-deti