Denník Nový čas uverejnil správu o tom, že maloletý Oliver prostredníctvom médií bojuje za to, aby si štátne inštitúcie všimli, že on chce niečo iné, než čo presadzujú štátne inštitúcie - že maloletý Oliver chce byť so svojim otcom.

Text listu, ktorý maloletý Oliver zverejnil v médiách: „Pani sudkyňa, veľmi Vás prosím, aby som mohol bývať pri tatíkovi, vo Valaskej, chodiť do školy do Brezna a hrávať futbal za Podbrezovú. O to od januára, ako som sa musel presťahovať do Bratislavy, prosím svoju maminu, ktorá s tým nesúhlasí. O toto Vás prosím, bo je to moje veľké želanie. Ďakujem, Oliver ...“

Vychádzajúc zo zverejnenej mediálnej správy, členovia Platformy - Právo dieťaťa byť počuté sme 28.02.2014 poslali Otvorené listy predstaviteľom štátnych inštitúcií, aby neboli ľahostajní, aby využili svoje zákonné kompetencie a preverili, či konajúci súd a kolízny opatrovník porušujú ľudské práva maloletého Olivera v súdnom procese, t.j. či umožnili maloletému Oliverovi slobodne povedať svoj slobodný názor a či na tento slobodný názor dieťaťa prihliadali.

Ak konajúci súd a kolízny opatrovník porušili základné ľudské práva maloletého Olivera byť počutý, tak žiadame aby boli potrestaní konkrétni sudcovia a pracovníci vo funkcii kolízneho opatrovníka, ktorí sú zodpovední za toto porušenie základných ľudských práv dieťaťa.

Predstavitelia štátnych inštitúcií, ktorým sme zaslali Otvorené listy:

Generálny prokurátor SR
p. Jaromír Čižnár
Generálna prokuratúra SR
Štúrova 2
812 85 Bratislava

Predseda Vlády SR
p. Robert Fico
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Minister spravodlivosti SR
p. Tomáš Borec
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
p. Ján Richter
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Minister zahraničných vecí SR
p. Miroslav Lajčák
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava

Verejný ochranca práv
p. Jana Dubovcová
Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzova 5
821 01 Bratislava

Výkonný riaditeľ SNSĽP
p. Marian Mesároš
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Kýčerského 5
811 05 Bratislava

Dôležité linky:

Malý Oliver (10) napísal srdcervúci list: Pani sudkyňa, veľmi vás prosím...

Otvorené listy štátnym inštitúciám

Platforma - Právo dieťaťa byť počuté

Správa verejnej ochrankyne práv o napĺňaní povinnosti štátu poskytovať dieťaťu ochranu jeho práv a záujmov v prípade stretu právnych záujmov - kolízie práv