I keď vyzerá názov článku zmätočný, v skutočnosti je správny. Nejde o to, že nemecké mesto Cochem by bolo v moravskom meste Nový Jičín. Ide o to, že tzv. Cochemský prístup k riešeniu rodinnej agendy na súde zaviedli na moravskom Okresnom súde v Novom Jičíne. Prvé výsledky sú veľmi optimistické, i keď miestopredseda súdu a rodinný sudca Vladimír Polák je zatiaľ pri hodnotení zdržalnivý.

Z rozhovoru Lidových novín s Vladimírom Polákom:

Lidové noviny: Jak tedy nový systém v Novém Jičíně funguje?

Vladimír Polák: Rodiče jsou ještě před jednáním soudu pozváni na společnou schůzku na OSPOD, kde jsou poučeni o rodičovské odpovědnosti a nutnosti jejího faktického uchopení. Pokud zde nedojde k dohodě či pokud musí být dohoda schválena soudem, tak se s rodiči setkáme do tří týdnů po zahájení řízení u soudu na neformálním jednání. Nedohodnou-li se, tak jim doporučíme vyhledat odbornou pomoc a nařídíme jednání za tři týdny.

Lidové noviny: Jaké jsou zatím výsledky?

Vladimír Polák: Na hodnocení je brzy, ale zatím je to velmi povzbudivé. Ve více než 90 procentech případů, ve kterých se jedná o péči o dítě, jeho výživu nebo styk a které prošly interdisciplinární spoluprací, jsme v rozmetí tří až šesti týdnů od zahájení řízení schválili dohodu rodičů či řízení zastavili. Rodiče se totiž dohodli mimosoudně a jejich dohodu nemusel schválit soud. Díky tomu mají soudci možnost věnovat více času složitějším případům.

Lidové noviny: Kolik věcí jste musel autoritativně rozhodnout sám?

Vladimír Polák: Ani jednu! Mám za to, že pokud má dítě dva kompetentní rodiče, měli by o jeho osudu a budoucnosti rozhodovat oni. Proto se chci autoritativnímu rozhodování vyhnout a raději vedu rodiče k převzetí odpovědnosti za jejich dítě. Zatím jsem vždy "jen" schválil dohodu rodičů. Někteří mezi sebou přitom měli velmi ostrý konflikt, ale díky nově zavedenému systému jej dokázali potlačit a upřednostnili osud svého ditěte. Ono hraje velkou roli, že jim všechny subjekty říkají totéž. ...

Viac informácií môžete získať v českých Lidových novinách z 28.11.2016 v článku "Kdo se nedohodne, nemá rád své dítě".