ÚS: Pouhý nesouhlas matky nesmí zamezit střídavé péči

vloženo: 12. 4. 2010 09:36, autor: ČT24
aktualizováno: 12. 4. 2010 19:19

Maminky s dítětem Maminky s dítětem

 

Brno - Nesouhlas jednoho z rodičů nemůže být bez dalšího vysvětlení překážkou pro střídavou péči o dítě. Vyplývá to z rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS), podle něhož musejí obecné soudy vždy zhodnotit opodstatnění důvodů nesouhlasu. Podle aktivistů jde o precedentní nález, který prospěje především otcům. ÚS rozhodl v únoru, nyní je nález dostupný v elektronické databázi.

Od prvého júla budú môcť súdy pri rozvode manželstva s deťmi alebo pri úprave styku rodičov s maloletým dieťaťom využiť možnosť striedavej starostlivosti rodičov. Umožňuje im to novelizovaný zákon o rodine.


Čo sa od 1. júla mení
v zákone o rodine
  • Zavádza sa striedavá osobná starostlivosť rodičov o dieťa.
  • Do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov súd môže dieťa zveriť vtedy, ak sa preukáže, že obaja rodičia sú spôsobilí dieťa vychovávať a majú záujem o osobnú starostlivosť.
  • Súd musí zistiť, že to bude v záujme dieťaťa a že takto budú jeho potreby zaistené lepšie.
  • Aby sa súd striedavou osobnou starostlivosťou zaoberal, musí s tým súhlasiť aspoň jeden z rodičov.
  • Súd sa takýmto návrhom musí zaoberať aj vtedy, ak druhý rodič s návrhom nesúhlasí.
  • Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje.
  • K striedavej starostlivosti sa vyjadruje aj dieťa. Súd pri rozhodovaní vždy prihliadne na jeho záujem, najmä na citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti s druhým rodičom.

 

Deti slušných rodičov majú šancu žiť s obomi aj po rozvode. Hoci iba striedavo.

BRATISLAVA. „Je lepšie, keď má dieťa obidvoch rodičov,“ povie školáčka Luna a zahľadí sa do animovanej rozprávky, ktorá jej beží v počítači. Je jednou z detí, o ktoré si rodičia po rozvode starostlivosť striedajú.

Odvčera je striedavá starostlivosť súčasťou našich zákonov. Doteraz bolo pomerne zložité sa k nej prepracovať.

Na krst novely zákona o rodine, ktorá to umožňuje, včera prišla aj Luna. Šľahačkou spojila dve rozdelené polovičky tortového srdca.

Bolo to jedno z posledných rozhodnutí predchádzajúceho parlamentu. Medzi poslancami získala novela silnú podporu naprieč celým politickým spektrom. Spoločnosť a aj rozvedených rodičov však stále rozdeľuje. Dieťa na jednej strane tak úplne nestratí ani jedného z rodičov. Odporcovia striedavej starostlivosti však tvrdia, že dieťa zneisťuje a pripravuje ho o istotu domova.


Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/5448558/rozvod-uz-nevezme-rodica-uplne.html#ixzz0sVVS2naf

 

00:00 | 12.7.2010 | Stanislava Harkotová

rodina

Bratislava - Od júla je prax slovenskej justície bohatšia o zákon o striedavej starostlivosti o dieťa. Podľa právnikov aj psychológov je zákon prínosom, podmienkou je ale vzájomná komunikácia oboch rodičov a rešpektovanie práv dieťaťa.

Striedavá starostlivosť umožňuje najmä to, aby sa nestalo, že jeden z rodičov blokuje uzatvorenie dohody striedavej starostlivosti o dieťa, ktorú po rozvode nariadil súd.

Podľa advokáta Milana Ficeka bol zákon dobrým krokom najmä vzhľadom na to, že sa ním dajú vyriešiť "neriešiteľné" prípady, keď súd musel po riadnom preskúmaní veci rozhodnúť, komu zverí dieťa.

Oficiálne štatistiky uvádzajú, že matkám bolo dieťa zverené v 90 percentách, zákon je teda prínosom najmä pre rozvedených otcov, ktorí žiadali zveriť deti do svojej starostlivosti.

 

Celý článok na: http://aktualne.centrum.sk/domov/zdravie-skolstvo-spolocnost/clanek.phtml?id=1211521

 

Bratislava - Až doteraz bolo takmer pravidlom, že po rozvode rodičov skončili ich deti výlučne v starostlivosti matky. Od 1. júla však vstúpil do platnosti zákon o striedavej starostlivosti, ktorý za určitých podmienok dáva rovnaké šance obom rodičom. Striedavá osobná starostlivosť by sa mala stať východiskovým riešením pre súdy pri sporoch o deti, ak túto formu bude navrhovať aspoň jeden z rodičov.


Celý článok na: http://www.magazine-wm.com/SK/jul-august/Striedava-starostlivost.html

BRATISLAVA. Okresný súd Bratislava 1 vyniesol svoj prvý verdikt v prípade striedavej osobnej starostlivosti o dieťa, a to v prospech takejto starostlivosti u rozvedených rodičov.

Súd rozhodol o tom 23. novembra v poručenskom konaní, na základe predloženej rodičovskej dohody o tejto striedavej starostlivosti, uviedol dnes pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Ďalšie informácie o účastníkoch konania súd nezverejňuje. Sudcovia zastávajú názor a zdôrazňujú, že "akékoľvek rozhodnutie v takýchto prípadoch ohľadom detí musí byť predovšetkým v ich prospech, doslovne víťazstvom detí". Možnosť striedavej starostlivosť o dieťa u rozvedených rodičov platí na Slovensku od 1. júla tohto roku.

"Zastávam názor, že na rozdiel od mnohých iných štátov s legalizovanou striedavou starostlivosť sa u nás rozširujú možnosti reálneho uvedenia striedavej starostlivosti do praxe tým, že je súdu uložená povinnosť skúmať vhodnosť striedavej starostlivosti rodičov o dieťa aj v prípade, ak záujem o striedavú starostlivosť prejaví len jeden z rodičov, teda dohoda rodičov je vylúčená. Tým sme blízko Belgickému modelu, kde striedavá starostlivosť musí byť ako prednostná úprava preskúmaná, ak o ňu požiada aspoň jeden z rodičov," uviedla pre TASR advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková.Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/5654814/sud-vyniesol-prvy-verdikt-v-pripade-striedavej-starostlivosti-o-dieta.html

Od 1. júla zákon o rodine umožňuje, aby sa rozvedení manželia alebo rozídení rodičia starali o svoje deti striedavo. Zavedenie striedavej osobnej starostlivosti však nie je novinkou. Slovensko len sledovalo príklad z iných krajín.

 

„Slovensko sa nechalo inšpirovať právnou úpravou osvedčenou v zahraničí a tentoraz urobilo naozaj dobre,“ povedala nám Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková. „Najdlhšiu tradíciu, od konca 80. rokov má striedavá osobná starostlivosť v USA, predovšetkým v Kalifornii a v Arizone. Francúzsko, Španielsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Taliansko, Nórsko a Česká republika s ňou experimentujú už niekoľko rokov, takže máme odkiaľ čerpať nielen teóriu, ale i prax.

Ako vzor sme zvolili ustanovenia českého zákona o rodine,“ dodáva advokátka Martinková. Slovenská právna norma sa od českej líši v jednom zásadnom ustanovení. „Ukladá súdu povinnosť skúmať, či bude striedavá starostlivosť v záujme dieťaťa aj v prípade, ak záujem o striedavú starostlivosť prejaví len jeden z rodičov. Tým sa rozširujú možnosti reálneho uvedenia striedavej starostlivosti do praxe. V dôsledku tejto absencie povinnosti českého súdu je aj po dvanástich rokoch účinnosti striedavá starostlivosť v Česku využívaná len okrajovo, asi v troch percentách.“