KANDRÁČ: Striedavú starostlivosť netreba zavrhnúť


Podľa verejného ochrancu práv Pavla Kandráča myšlienku striedavej starostlivosti netreba zavrhnúť, ale treba zvážiť adaptáciu dieťaťa, čo môže byť problém.


BRATISLAVA 17. apríla (WEBNOVINY) – Súčasný zákon o rodine nebráni podľa verejného ochrancu práv Pavla Kandráča rodičom realizovať striedavú starostlivosť o dieťa. Striedavú starostlivosť o deti po rozvode chcú v novele zákona o rodine zakotviť nezaradení poslanci Martin Kuruc a Juraj Liška. "Máme podnety od rodičov, že by sa takáto zákonná úprava mala zaviesť, ale treba zvážiť aj negatívnu úlohu. Rodičia si musia uvedomiť, že zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní dieťaťa," uviedol Kandráč pre agentúru SITA. Zároveň upozornil, že rodičia si cez deti vybavujú účty. "Rodičia nesmú zneužívať pobyt dieťaťa u seba," zdôraznil.

 

Celý článok na http://www.webnoviny.sk/slovensko/kandrac-striedavu-starostlivost-net/114201-clanok.html


Striedavá starostlivosť o deti po rozvode rodičov prináša podľa slovensko-českej spoločnosti "Striedavá starostlivosť o deti" významné zrovnoprávnenie vzťahu dvoch rodičov, ktorí dieťa vychovávali, a zrušenie doterajšej nerovnováhy porozchodovej starostlivosti o dieťa. "Dieťa má možnosť byť vychovávané oboma rodičmi, ktorí ho vychovávali do rozvodu prakticky v rovnakej miere. Nejde tak ani o kvantitu, ale dostupnosť kvality tejto výchovy a starostlivosti o dieťa, teda o kvalitu rozvoja dieťaťa z dlhodobého hľadiska," uviedla pre TASR predsedníčka tejto spoločnosti Barbora Kamrlová.

Striedavá starostlivosť sa podľa poslancov na základe skúseností viacerých krajín ukazuje ako najlepšia a najefektívnejšia forma porozvodovej starostlivosti o deti.

Mnohí otcovia jasajú. Uvítali novelu Zákona o rodine, ktorá zavádza inštitút striedavej starostlivosti. Tá od 1. júla umožňuje, že deti budú môcť striedavo vychovávať po rozchode obaja rodičia. Nebolo by celkom presné tvrdiť, že o jej uzákonenie sa usilovali iba otcovia. Na petíciu s touto požiadavkou sa podpísalo viac žien ako mužov, lebo tie rozumné chápu, že dieťa má aj po rozvode právo na oboch rodičov.

 

Schválenie striedavej starostlivosti otvorilo viacero otázok. Nedoriešené ostalo najmä to, ktorý z rodičov dostane prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa a rodičovský príspevok. Podľa súčasnej legislatívy má na ne nárok ten rodič, ktorý zároveň zabezpečuje starostlivosť o dieťa. Pri rodičovskom príspevku je to ten, ktorý zabezpečuje osobnú starostlivosť o dieťa. Ak sa manželia rozvedú, príspevky od štátu dostane predovšetkým ten rodič, ktorému súd po rozvode zverí dieťa do výchovy.

„Informovanosť verejnosti, sociálnych pracovníkov a sudcov o ,striedavke‘ je veľmi nízka a nie sú úplne zrejmé formálne aspekty súdneho prístupu. Ide najmä o výroky, rozdelenie výživného, zadelenie školskej príslušnosti. Otvorené otázky je potrebné dopracovať čím skôr. Preto postupne aktivizujeme aj odborné sféry, pripravujeme semináre na túto tému, hľadáme precedensy v iných krajinách,“ konštatovala Barbora Kamrlová, predsedníčka občianskeho združenia Striedavá starostlivosť o deti.


 

Čo hovorí vaša advokátska prax? Ako dosiaľ rozhodovali súdy o zverení maloletého dieťa po rozvode manželov?
V súčasnej dobe súdy aplikujú platný a účinný zákon o rodine a maloleté dieťa na čas po rozvode manželstva zverujú zásadne do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, u ktorého sú lepšie predpoklady pre ďalšiu výchovu maloletého.


 

Naše súdy pri rozvode manželov väčšinou deti zverujú do výchovy matkám a otcom ich "zapožičajú“ len na každý druhý víkend. Doteraz sa mohli rodičia starať o svoje dieťa striedavo iba vtedy, ak sa medzi sebou na tom dohodli, uzatvorili dohodu a súd ju potom schválil. Od júla sa to môže zásadne zmeniť.

Celý článok na: http://hnonline.sk/ekonomika/c1-44281610-vikendovi-otcovia-dostali-sancu