Striedavá osobná starostlivosť je dnes v slovenskej legislatíve vďaka iniciatíve poslancov NRSR. V roku 2010 poslanci jednohlasne podporili návrh nezaradených poslancov Juraja Lišku a Martina Kuruca, ktorým doplnili zákon o rodine o možnosť zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov.
Od zavedenia striedavej osobnej starostlivosti do legislatívy onedlho uplynie 10 rokov. V stredu 4. decembra 2019 sa v Bratislave v kinosále Národnej rady SR konala konferencia

10 rokov striedavej osobnej starostlivosti na Slovensku

Účastníci konferencie sa dozvedeli do akej miery je využívaná striedavá starostlivosť, čo jej zavedenie znamenalo pre deti a rodiny a na základe skúseností z minulosti hľadali možnosti ako čo najviac zmierniť dopady rozvodu rodičov na maloleté deti. Pod záštitou podpredsedu parlamentu doc. PhDr. Martina Klusa, PhD. MBA konferenciu zorganizovalo OZ Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť.

Program konferencie:

9:00 Otvorenie konferencie podpredsedom parlamentu Martinom Klusom
9:15 Príhovor predsedníčky výboru pre sociálne veci Aleny Bašistovej
9:30 Vývoj legislatívnych prác v oblasti rodinného práva vo svetle 30. výročia platnosti Dohovoru OSN o právach dieťaťa
(JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen), Ministerstvo spravodlivosti SR, sekcia legislatívy)
9:50 Využívanie striedavej starostlivosti na Slovensku a vo vyspelých krajinách (PhDr. Miroslava Kristinová Wieckowska)
10:10 Situácia v Českej republike (RNDr. Pavel Rusý – předseda LIBERI, odborové organizace na ochranu sociálních práv dětí a rodičů)
10:40 Legislatíva súvisiaca so striedavou starostlivosťou (Mgr. Gabriela Nováková)
11:00 Prestávka
11:30 Striedavá oblačnosť netrvá večne (Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.)
12:00 Vyrastám v striedavej starostlivosti (Matěj Cuhlář)
Vyrastala som v striedavej starostlivosti (Romana Havranová)
Rodičia využívajúci striedavú starostlivosť o deti (Martin Zambor, Alica Havranová, Miroslav Sabol, Kristián Bognár, Henrich Krchňák)
13:00 Ako ďalej? (Bohuslav Lenghardt)
13:30 Záver a ukončenie konferencie

Konferencia ukázala, že striedavá starostlivosť je na Slovensku využívaná v takmer 10% súdnych rozhodnutí. Trend je rastúci, avšak Slovensko zaostáva niekoľko rokov za vyspelými krajinami.

Keďže dnes je vo vedeckej obci známe, že deti v striedavej starostlivosti prosperujú lepšie ako keď vyrastajú s jedným rodičom, je vhodné, aby Slovensko po 10 rokoch od zavedenia striedavej starostlivosti prijalo opatrenia, ktoré zabezpečia starostlivosť oboch rodičov o deti po rozvode v širšej miere. Jedným z krokov, ktoré by to mali podporiť, je úprava legislatívy tak, aby striedavá starostlivosť bola prvou zvažovanou alternatívou pri rozvode.

 

Príspevky prednesené na konferencii:

- 10 rokov striedavej starostlivosti - Príhovor predseníčky Výboru pre sociálne veci Aleny Bašistovej

- Vývoj legislatívnych prác v oblasti rodinného práva vo svetle 30. výročia platnosti Dohovoru OSN o právach dieťaťa - JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen) Ministerstvo spravodlivosti SR, sekcia legislatívy

- Využívanie striedavej starostlivosti na Slovensku a vo vyspelých krajinách - PhDr. Miroslava Kristinová Wieckowska, rodinná mediátorka, OZ Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť

- Situácia v Českej republike - RNDr. Pavel Rusý, predseda LIBERI, odborovej organizácie na ochranu sociálnych práv detí a rodičov

- Legislatíva súvisiaca so striedavou starostlivosťou - Mgr. Gabriela Nováková, advokátka

- Striedavá oblačnosť netrvá večne - Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A., psychologička, OZ Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť

- List účastníkom konferencie od Alice Havranovej, matka s dcérou v striedavej starostlivosti

- Ako ďalej? - Bohuslav Lenghardt, OZ Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť

 

Tlačovú správu z konferencie si môžete stiahnuť tu.


Pozvánka na konferenciu:

Pozvánka na konferenciu 4.12.2019

 

Reportáž o konferencii v televízii TA3:

https://www.ta3.com/clanok/1171056/striedava-starostlivost-je-stale-tabu-hoci-ma-lepsi-vplyv-na-dieta.html

 

Niekoľko fotografií:

Foto 1 Foto 2

Príprava konferencie

Príprava konferencie

Foto 3 Foto 4

Gabriela Nováková odpovedá
na otázky redaktorky TA3

Barbora Kamrlová

Foto 5 Foto 6

Matěj Cihlář

Romana Havranová

Foto 7 Foto 8

Martin Zambor

Miroslav Sabol

Foto 9 Foto 10

Kristián Bognár

Bohuslav Lenghardt

 

Videozáznamy z konferencie:

Záznam vystúpenia pána Rusého, predsedu OZ Liberi, má zvuk poškodený do takej miery, že ho nie je možné počúvať, preto záznam nezverejňujeme.

 

Otvorenie konferencie podpredsedom parlamentu Martinom Klusom

a predsedníčkou Výboru pre sociálne veci Alenou Bašistovou

YouTube link

 

Miroslava Kristínová Wieckowska - Štatistiky využívania striedavej starostlivosti v SR a vo svete

YouTube link

 

Gabriela Nováková - Práva detí a rodičov pri rozvode

YouTube link

 

Barbora Kamrlová - Striedavá oblačnosť netrvá večne

YouTube link

 

Matěj Cihlář - Vyrastám v striedavej starostlivosti

YouTube link

 

Romana Havranová - Vyrastala som v striedavej starostlivosti

YouTube link

 

Martin Zambor - otec detí v striedavej starostlivosti

YouTube link

 

Kristián Bognár - otec detí v striedavej starostlivosti

YouTube link

 

Miroslav Sabol číta list mamičky Alice Havranovej

YouTube link

 

Henrich Krchňák - otec detí v striedavej starostlivosti

YouTube link

 

Bohuslav Lenghardt - Ako ďalej?

YouTube link

 

Diskusia

YouTube link

Rovnosť a spoločná rodičovská zodpovednosť

Rezolúcia Rady Európy č. 2079 z 2.10.2015

Bratislava, 28.5.2019

Na veľvyslanectve Českej republiky v Berlíne sa zišli európski odborníci na medzinárodnej konferencii o rovnosti a spoločnej rodičovskej zodpovednosti, ktorá sa konala 23. a 24.5.2019 pod záštitou veľvyslanca Českej republiky v Nemecku v spolupráci s advokátskou kanceláriou Rudolf v Koblenzi.

Konferencia v Berlíne nadviazala na medzinárodné konferencie v Budapešti a Štrasburgu, ktoré sa týkali súvisiacich tém.

V Budapešti sa 10.5.2019 medzinárodní odborníci zaoberali témou zavrhnutia rodiča dieťaťom, ktorej sa venuje málo pozornosti, napriek tomu, že ide o závažné zneužívanie detí v rámci rodiny. Mnohým rodinám a deťom sa nedostáva dosť pozornosti od profesionálov ani od zákonodarcov. Účastníci upozornili na možné riešenia problémov, pretože odcudzenie môže spôsobiť dokonca život ohrozujúce poškodenie detí. Fenomén odcudzenia rodičov je vnímaný ako zneužívanie detí, ktoré má vážne mentálne účinky na deti. V niektorých krajinách (napr. Rakúsko, Rumunsko, Brazília, Mexiko) je to trestný čin a v USA bolo kvôli odcudzeniu pozastavené platenie výživného. Francúzi uprednostňujú dvojtýždňový cyklus: dieťa je jeden týždeň s matkou a jeden týždeň so svojím otcom.

Konferenciu v Berlíne otvoril pán Podivínsky, veľvyslenec ČR v Nemecku; Juergen Rudolph, advokát a bývalý rodinný sudca; Cornelia Spachtholz, CEO Verband berufstätiger Mütter; zástupca nemeckého spolkového ministerstva spravodlivosti a zástupca nemeckého spolkového ministerstva pre rodinné záležitosti.

Účastníkom konferencie bola predstavená rezolúcia Rady Európy č. 2079 z 2.10.2015 poslancov Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

Antonio Fialho, rodinný sudca z portugalského Lisabonu, spolu s advokátkou Anou Catarinou Fialho predniesli účastníkom svoj príspevok - Situácia vo vybraných európskych krajinách.

Nasledovalo šesť workshopov, na ktorých účastníci viedli diskusiu o témach týkajúcich sa cieľov konferencie.

I. Sprostredkovanie dvojitého bydliska

II. Osobná starostlivosť o dieťa obidvomi rodičmi na Slovensku

III. Projekt KiMiss a starostlivosť o deti: kvalita života detí namiesto „Neurčitý právny pojem“

IV. Model rodinnej a rodovej roly v Nemecku a jeho vplyv na poradenstvo a prax rodinného práva - diskusia o novom princípe rodinného práva v Nemecku

V. Najlepšie záujmy dieťaťa a skutočná situácia v Nemecku

VI. Nezávislá advokácia pre deti a mládež v reakcii na Rezolúciu Rady Európy a Dohovor OSN o právach dieťaťa: Odôvodnenie, koncepcia a spôsoby jej vytvorenia

Konferenciu ukončilo plenárne zasadnutie, prezentácia výsledkov workshopov s odporúčaním na implementáciu Rezolúcia Rady Európy č. 2079 z 2.10.2015 a prijatie záverečného uznesenia konferencie.

Slovenskú republiku na konferencii zastupovala iniciatíva Čierno-biele srdcia a občianske združenie Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť.

Konferencia poskytla priestor pre výmenu aktuálnych poznatkov odborníkov ohľadne starostlivosti o deti po rozvode rodičov. Ukázalo sa, že na svetovej a európskej úrovni sú jasné jej prínosy pre deti, rodiny a pre spoločnosť a preto odborníci hľadali cesty, ako rozšíriť využívanie starostlivosti oboch rodičov o dieťa. Osobná starostlivosť o dieťa obidvomi rodičmi najlepšie naplňuje práva dieťaťa obsiahnuté v Dohovore o právach dieťaťa a Rezolúciu Rady Európy č. 2079 z 2.10.2015, preto by mala byť štandardom pri rozchode rodičov dieťaťa a zamietnutá by mala byť len v jasne odôvodnených prípadoch.

Túto tlačovú správu si môžete stiahnuť z

http://www.striedavka.sk/01_custom_content/dokumenty/TlacovaSprava20190528.pdf

Príspevok Antonia Fialho a Any Catariny Fialho si môžete pozrieť na

http://www.striedavka.sk/01_custom_content/BERLIN2019-SHAREDCUSTODY.pdf

Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., vedúci Ústavu Dr. Pavla Blahu v Skalici, zorganizoval 16.2.2018 besedu na témy striedavá starostlivosť a zavrhovanie rodiča. Beseda sa konala v Hoteli sv. Michala v Skalici, kde účastníci zaplnili všetkých 25 vyhradených miest.

Po úvodnom privítaní Michalom Oláhom stručne vysvetlil pojem syndróm zavrhovania rodiča generálny manažér Rady pre práva dieťaťa Jozef Tinka. Po ňom v stručnosti zhrnul podstatu striedavej starostlivosti Bohuslav Lenghardt, ktorého doplnil Miroslav Sabol.

Nasledovala živá a zaujímavá beseda, na ktorej boli zodpovedané niektoré otázky prítomných a vysvetlené ďalšie aspekty spomínaných oblastí. Prítomní sa v podstate zhodli v tom, že súčasné nastavenie, pomocou ktorého je rozhodované o osudoch detí v prípadoch rozluky rodičov nie je dobré, namiesto utlmovania konfliktov ich terajší systém prehlbuje, pričom práve rodičovské konflikty sú to, čo deťom škodí najviac. Preto bola spomenutá výborná skúsenosť s Cochemskou praxou z Nemecka, ktorá pristupuje k rodinám opačným spôsobom - podporuje rodičov a pomáha im dosiahnuť rodičovskú dohodu. Témy boli pre účastníkov skutočne zaujímavé a diskusia pokračovala aj po oficiálnom ukončení besedy.

Ďakujeme Michalovi Oláhovi za usporiadanie besedy, za pozvanie a možnosť prezentovať striedavú starostlivosť záujemcom. Veríme, že sa v Skalici znovu stretneme.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši s podporou Okresného úradu Žilina a Mestského úradu Liptovský Mikuláš pri príležitosti 50. výročia vzniku Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Liptovskom Mikuláši usporiadalo 15. januára 2018 konferenciu

FENOMÉN DNEŠNEJ DOBY "STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ".

Konferencia sa konala na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš s účasťou asi 100 ľudí.

Dopoludnia vystúpili s príspevkami:

Mgr. D. Olejníková z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši;

JUDr. K.Podhorcová z Okresného súdu Liptovský Mikuláš a

PhDr. S. Bronišová z VÚDPaP Bratislava.

Popoludní predniesli príspevky:

B. Lenghardt z občianskeho združenia Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť a

PhDr. M. Kristínová-Wieckowska, mediátorka.

Počas poobedného programu mali účastníci možnosť sledovať zostrih dokumentárnych filmov o striedavej starostlivosti.

Po príspevkoch sa o svoje osobné skúsenosti s dieťaťom v striedavej starostlivosti podelila mamička Zuzana Mikulová a program plynule prešiel do záverečnej diskusie.

Organizátorom ďakujeme za pozvanie a za príjemne strávený deň.

CPPPaP v Liptovskom Mikuláši a všetkým zamestnancom prajeme veľa elánu do ďalšej činnosti.

 

Prezentácia PhDr. Miroslavy Kristínovej Dieťa uprostred konfliktu rodičov

Reportáž v Liptovských novinách: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&amp=&v=vKZVXTui8OU

Plagát FRF 2016

 

Festival rozvodových filmov sa uskutočnil po prvý krát. Rozhodli sme sa ho zorganizovať nie preto, aby sme propagovali rozvody, ale preto, aby sme poukázali na negatíva, ktoré ich sprevádzajú. Z našich skúseností vyplýva, že negatívnym nie je len rozhodnutie manželov ukončiť vzájomné spolužitie a ich správanie. Negatívne vnímame aj prístup štátu a spoločnosti k tejto problematike. Jednak jej je venovaná malá pozornosť v porovnaní s tým, aké dopady má na jednotlivcov a spoločnosť ako celok a jednak je prístup štátu k rozvodom rovnaký ako pred niekoľkými desaťročiami, čo prináša opakovane tie isté patologické javy. Dnes však vieme, že to nie je nutné, pretože sú aj iné možnosti prístupu k rozvodom, ktoré sú vo svete vyskúšané a prinášajú lepšie výsledky. Niektoré pozitívne postupy ponúkajú aj filmy v ponuke Festivalu rozvodových filmov.

Festival sa uskutočnil v dňoch 14.-15.11.2016 v Bratislave v KC Dunaj a 21.-22.11.2016 v Prahe v kine Mat.

Medzi premietanými filmami boli aj filmy Střídavka, Střídavka po deseti letech a Mámy k zavržení? a vy ich môžete získať ako darček za sponzorský príspevok na naše ďalšie aktivity. Zaslať ho môžete na číslo účtu 2200145801/8330 vo Fio banke a.s. Darovaciu alebo sponzorskú zmluvu pre odpočty z daňového základu s vami samozrejme radi uzatvoríme. Pokiaľ máte záujem o zahraničné filmy, môžete si ich obstarať u producentov a my vám k nim môžeme poskytnúť české alebo slovenské titulky.

Všetky filmy, ktoré mali možnosť diváci vidieť na festivale:

 Moji rodičia, ich rozvod a ja/Mes Parents, leur divorce et moi
(Francúzsko 2009, 52 minút, réžia Lorene Debaisieux, francúzske znenie, české titulky)

Rozvod je dnes samozrejmosťou. Ale čo deti, bezmocní diváci rozpadu rodiny? Aby sme pochopili, ako prežívajú rozchod rodičov, je potrebné s nimi hovoriť a počúvať ich. Ich očami sa ponoríme do ich súkromia, pocitov a ich každodennosti tvárou v tvár tejto náhlej zmene. Poézia slov detí, ich predstavivosť a skromnosť nás povedie k úcte ku krehkosti a jemnosti emócií.

http://www.poissonsvolants.com/project/mes-parents-leur-divorce-et-moi/
Vitaj späť, Pluto/Welcome Back, Pluto
(USA 2010, 83 minút, réžia Tracy Ready, anglické znenie, slovenské titulky)

Odborne spracovaná téma syndrómu zavrhnutého rodiča, vhodná pre spoločné sledovanie rodičov s deťmi. Film je jedným z najlepších úvodov na tému rodičovského odcudzenia. Hoci každá rodinná situácia je iná, informácie vo filmu sú dostatočné, aby obsiahli mnoho scenárov, ktoré môžu často prebiehať. Dr. Richard Warshak, autor filmu, je uznávaným priekopníkom tejto problematiky a ponúka nielen popis problémov, ale aj ich riešenia. Film je cenným zdrojom informácií pre každého, kto chce dostatočne spoznať a pochopiť rodičovské odcudzenie.

http://www.warshak.com/pluto/index.html
Zavrhnutý otec/Der entsorgte Vater
(SRN 2010, 86 minút, réžia Douglas Wolfsperger, nemecké znenie, české titulky)

Film venoval režisér spoločenskému javu, ktorý je verejnosťou málo vnímaný: Mužom, ktorí sú "likvidovaní" po rozchode s manželkou, a to nielen ako partneri, ale tiež ako otcovia a - často márne - o vzťah so svojimi deťmi bojujú. Štyria otcovia popisujú svoje trápenie a úsilie o záchranu vzťahu s deťmi. Matka vysvetľuje svoj postoj.

www.der-entsorgte-vater.de
Mamy k zavrhnutiu?
(ČR 2016 - premiéra, 26 minút, réžia Ján Mančuška, české znenie)

Popudzovanie detí proti otcom počas rozvodových vojen medzi rodičmi je považované za bežné a "normálne". Súdy aj sociálne orgány túto spoločenskú patológiu tolerujú a dokonca podporujú. Akoby otcovia neboli ani ľudia... Je to súčasťou javu, ktorý sa nazýva rozvodovým priemyslom. Ale čo ak je deťmi zavrhovaná mama? To je samozrejme rovnaké zlo. Sú však štátne orgány vôbec schopné pomôcť aspoň ženám - matkám, ktoré sa s nenávisťou svojich zmanipulovaných detí stretávajú tiež? Civilizačný rozklad neprináša len inváziu migrantov, ale začína i ničením rodinných vzťahov...

..................
Vymyslená smrť/A Morte Inventada
(Brazília 2009, 80 minút, réžia Alan Minas, portugalské znenie, české titulky)

Dokument "Vymyslená smrť" si kladie za cieľ podnietiť diskusiu o rodičovskom odcudzení, ktoré je síce málo známe, pritom však časté. Rodičovské odcudzenie, ktoré bolo popísané v polovici 80. rokov americkým detským psychiatrom Richardom Gardnerom, sa prejavuje ako situácia, kedy jeden rodič dieťa úmyselne odcudzuje druhému rodičovi. To sa robí prostredníctvom nepretržitých informácií s cieľom zničiť vzťah dieťaťa k odcudzovanému rodičovi. Matka alebo otec, ktorí praktizujú toto odcudzenie, sú väčšinou úspešní a dieťa mnoho rokov verí skreslenému pohľadu. V niektorých prípadoch sa prejavuje až falošné obvinenie z pohlavného zneužívania ako posledná možnosť, aby sa konečne zničila väzba medzi odcudzeným rodičom a dieťaťom. Bohužiaľ, v priebehu separačného procesu deti skončia s tým, že sú hlavným nástrojom pre poškodzovanie bývalého partnera. Detské obete rodičovského odcudzenia nesú navždy znaky takéhoto násilia a môžu sa u nich v dospelosti vyvinúť závažné psychosociálne poruchy. Dokument "Vymyslená smrť" chce šíriť informácie o tomto patologickom jave medzi rodičmi, psychológmi, právnikmi, sudcami, prokurátormi, sociálnymi pracovníčkami, pediatrami a ďalšími osobami zapojenými do týchto rodinných drám. Toto násilie, ničiace vzťah medzi rodičmi a deťmi, nesmie pokračovať.

Poznámka: Odcudzovanie dieťaťa od druhého rodiča je dnes v Brazílii trestným činom.

www.amorteinventada.com.br
Nevysloviteľný/Indizível - film z technických príčin nebol premietaný počas festivalu
(Portugalsko 2012, ... minút, réžia Alexandre Azinheira, portugalské znenie, české titulky)

Podľa štatistík Ministerstva spravodlivosti dochádza v súčasnosti v Portugalsku k viac než 16 tisícom súdnych konaní o úpravu starostlivosti o detia a k viac než 18 tisícom súdnych konaní o zmenu starostlivosti a dodržiavanie vydaných rozsudkov. Tieto súdne konania trvajú priemerne 27 mesiacov, existuje ale aj mnoho tisíc prípadov, kedy takéto súdne procesy trvajú tri, štyri i päť rokov. V priebehu súdneho procesu sú deti vystavené konfliktu medzi rodičmi, čo obmedzuje ich vzťah s jedným z nich a jeho rodinou. Odhaduje sa, že viac než 25% zo všetkých detí sa v dospelosti nestýka s oddelenými rodičmi. Toto číslo má tendenciu sa zvyšovať. Viac než štyridsiatimi percentami týchto detí sa zaoberajú úrady na ochranu detí, čo ilustruje, aké problematické situácie zažívajú. Konflikty medzi rodičmi a pomalé tempo súdov produkujú zvýšený počet prípadov s morbídnou zvláštnosťou: narážkami alebo dokonca obvineniami zo sexuálneho zneužívania. Zvlášť fascinované sú tým matky, ktoré majú v starostlivosti deti, ktorých otcovia bojujú na súdoch o kontakt s deťmi. Tieto obvinenia majú nevratné účinky. Tento dokument sa snaží dokázať existenciu súvislostí vo vývoji etáp fenoménu rodičovského odcudzenia a neúčinnosti súdneho systému, ktoré zhoršujú tento jav. Chce tak upozorniť na potrebu, aby zodpovedné orgány jednali rýchlo, s plnou vážnosťou a zvláštnou starostlivosťou.

https://vimeo.com/47816105
"Striedavka"
(ČR 2006 - obnovená premiéra, 64 minút, réžia Luboš Patera, české znenie )

"Nikdy nie je dosť ľudí, ktorí vás majú radi" … a striedavá starostlivosť o deti po rozvode to umožňuje.
Film je venovaný striedavej osobnej starostlivosti o deti po rozvode rodičov. Ide o jednu z možných foriem porozvodovej výchovy. Rozvodovosť je v Českej republice vysoká - rozvádza sa každé druhé manželstvo a väčšina detí nežije a nevyrastá s oboma svojimi rodičmi. Striedavá starostlivosť je v Českej republike málo rozšírená, hoci predstavuje vhodné riešenie. Film ukazuje v niekoľkých príbehoch rôzne možnosti striedavej starostlivosti, ktoré sú doplnené názormi odborníkov.

http://www.iustin.cz/art.asp?art=279
"Striedavka" po desiatich rokoch
(ČR/SR 2016 - premiéra, 52 minút, réžia Ján Mančuška, české a slovenské znenie)

Aké sú ďalšie osudy niektorých aktérov filmu "Striedavka"? Čo na striedavú starostlivosť hovoria samotné deti, dnes už dospelé? A ako striedavú starostlivosť prijíma slovenská spoločnosť?

https://youtu.be/AVIZtxf3GUM

Film na webe České televize:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11835233012-stridavka-po-deseti-letech/21738256401/
Diagnóza X
(ČR 2012, 26 minút, réžia Ján Mančuška, české znenie)

Dokumentárny film o domácom násilí, tentokrát očami mužov. Režisér Ján Mančuška vychádza z vlastných zážitkov s ženou tyrankou a predstavuje i ďalších mužov s podobnou skúsenosťou. Nejde len o manželky, alebo partnerky mužov, i keď tie sú tu na prvom mieste, ale aj o svokry, matky, sudkyne, sociálne pracovníčky a všetky tie Xantipy, čo mužom strpčujú a ničia život. V pohľade na domáce násilie často prevažujú stereotypy v uvažovaní, mýty, často nezmysly. Rovnako tak ako muž, aj žena môže alebo dokáže, byť násilníkom najhrubšieho zrna i keď forma je iná. Kým u mužov sa jedná najčastejšie o fyzické násilie, ženy praktizujú predovšetkým násilie psychické, hoci rady siahnu aj po tom fyzickom. Avšak čeliť fyzickému násiliu je omnoho ľahšie, než tomu psychickému. To sa tiež podstatne horšie dokazuje. Nemá pevné obrysy, je ťažko uchopiteľné, je zákerné. Rovnaké sú aj jeho následky - deformujú zásadným spôsobom celú spoločnosť. Autor filmu práve takémuto násiliu musel čeliť niekoľko rokov a má s ním teda osobnú skúsenosť. Dlho sa pokúšal s ním bojovať, nechcel partnerstvo vzdať, pretože v hre bolo maloleté dieťa. Ale keď si uvedomil, že tým trpí najviac ono, pretože všetko sa odohrávalo zásadne pred ním, rozhodol sa, že šnúru hysterických scén a šikany musí useknúť, aby sa dieťaťu viac neubližovalo. Jeho rozprávanie v prvej osobe, teda ako účinkujúceho, a tiež subjektívne kamery, tvoria spojovaciu niť dokumentu. Príbehy ďalších piatich osôb sa osobným príbehom autora preplietajú.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10370465544-diagnoza-x/21256226132
O láske zištnej
(ČR 2009, 30 minút, réžia Ján Mančuška, české znenie)

Milovať a byť milovaný si praje každý. Ale niektorí si preto ani nevšimnú, že sú to vlastne len oni sami, kto druhému pomáha, zatiaľčo ich nespokojný náprotivok vidí na všetkom, čo pre neho urobia, len to zlé. Aj cez dobre mienené rady okolia sú ďalej ochotní pre svoju lásku urobiť všetko... a zastavia sa často len vtedy, keď je už neskoro. Príbehy ľudí, ktorí namiesto lásky zožali posmech, dlhy i roky vezenia.

http://www.fdb.cz/film/ceske-milovani-o-lasce-zistne/106901

 

O festivale v médiách:

O festivale rozvodových filmov v relácii Teleráno, TV Markíza 14. 11. 2016

 

O festivale rozvodových filmov v relácii Teleráno, TV Markíza 14. 11. 2016, od 41. minúty

Ďalšie mediálne spravodajstvo:

O Festivalu rozvodových filmů '2016, iDNES.cz - blog Tomáša Holeka 1.12.2016

V Bratislave bude po prvý raz Festival rozvodových filmov, TASR/teraz.sk 14. 11. 2016

Úplná novinka. Dnes poprvýkrát Festival rozvodových filmov, Bratislavské noviny.sk 14. 11. 2016

V Bratislave je festival filmov o rozvodoch, SME.sk 14. 11. 2016

Festival rozvodových filmov sa v Bratislave uskutoční po prvý raz, BratislavaDeň.sk 14. 11. 2016


8. 11. 2016

 

 

Záznam tlačovej konferencie v Prahe


3. 11. 2016

O festivale rozvodových filmov v relácii Sama doma, Česká televízia 3. 11. 2016

 

O festivale rozvodových filmov v relácii Sama doma, Česká televízia 3. 11. 2016, od 44. minúty


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prejavilo v roku 2013 záujem o bližšie predstavenie tzv. Cochemského spôsobu riešenia rodinných sporov. V roku 2014 s touto myšlienkou oboznámilo aj ministerstvo spravodlivosti a tak sa v novembri 2014 stala hlavnou témou tradičného pracovného stretnutia sudcov v Omšení práve Cochemská prax. Sme radi, že sme mohli zabezpečiť účasť pána Jürgena Rudolpha, nemeckého emeritného sudcu, ktorý sa najväčšou mierou podieľal na zmene tradičného rozhodovania o rodinách a deťoch a vymyslel Cochemskú prax. Pán Rudolph v Omšení predstavil prítomným sudcom, sociálnym pracovníkom a zamestnancom ministerstiev prečo vlastne hľadal iný spôsob riešenia rodinných sporov, ako ho postupne v Cocheme vytvorili a v čom spočíva podstata jeho riešenia.

Záujem oboch ministerstiev o túto tému nás veľmi potešil. Cochemský model považuje naše združenie za najlepší spôsob riešenia rodinných sporov, ktoré sa dostali až pred súd. Pán Jürgen Rudolph svoje riešenie opísal aj v knihe Si moje dieťa, ktorá však doteraz nebola k dispozícii v slovenčine. V českej verzii kniha síce už bola vydaná, dokonca dva krát, avšak u našich západných susedov je o výtlačky taký záujem, že sa Slovensku ušlo len zopár kusov. Rozhodli sme sa preto pripraviť slovenskú verziu knihy a dať ju k dispozícii záujemcom na Slovensku.

Ďakujeme Zuzke Mikulovej, ktorá preložila knihu do slovenčiny bez nároku na odmenu a výrazne pomohla tomu, aby sme už v novembri 2014 mohli do Omšenia priviezť každému účastníkovi pracovného stretnutia čerstvý slovenský výtlačok knihy.

Musíme poďakovať aj každému, kto poskytol nášmu združeniu 2% z daní (daňové asignácie). Tieto financie nám veľmi pomohli pri financovaní slovenskej verzie knihy.

 

Prítomnosť pána Jürgena Rudolpha na Slovensku sme využili, aby sme v jeho prítomnosti pokrstili jeho knihu v slovenčine. Úlohu krstného otca prijal JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Krst sa konal 25.11.2014 v Bratislave a prítomný bol aj Mgr. Ladislav Križan PhD. z ministerstva spravodlivosti SR.


Cochemská prax ukazuje cestu k ľudskejšiu rodinnému právu a sme radi, že aj na Slovensku je záujem dostať ju do praxe.

 

Viac o Cochemskej praxi sa dočítate na www.cochem.cz

 

Jurgen Rudolph
Kniha Si moje dieťa od Jürgena Rudolpha
Jurgen Rudolph
Na krste knihy. Zľava: Ladislav Križan, Jürgen Rudolph, Róbert Dobrovodský a Luboš Patera

 

Videozáznam z akcie:

 

Krst knihy Si moje dieťa Jürgena Rudolpha v Bratislave

YouTube link

Predposledný októbrový deň v roku 2014 sa v Prahe konala milá akcia. V Poslaneckej snemovni Parlamentu Českej republiky sa uskutočnil krst druhého českého vydania knihy Jürgena Rudolpha Ty jsi moje dítě.

Na krste sa zúčastnil samotný autor - nemecký emeritný sudca Jürgen Rudolph a pán poslanec Tomáš Podivínský, ktorý knihu zadarmo preložil do češtiny.

Túto udalosť sme využili na poďakovanie obom pánom za ich úsilie, ktoré venovali šíreniu nádeje pre deti, ktoré sa stali obeťou súboja rodičov po rozvode. Nádej deťom prináša tzv. Cochemská prax, ktorú táto kniha popisuje. Cochemská prax ukazuje cestu k ľudskejšiu rodinnému právu.

 

Viac o Cochemskej praxi sa dočítate na www.cochem.cz

 

Pozvánka:

Pozvánka

 

Fotky z akcie:

 

Jurgen Rudolph Tomáš Podivínský
Jürgen Rudolph o Cochemskej praxi Tomáš Podivínský
Jurgen Rudolph Luboš Patera
Autor knihy Jürgen Rudolph

Luboš Patera o Cocheme v českých podmienkach

Prípitok  

Nech je kniha inšpiráciou českým sudcom

 

 

Videozáznam z akcie:

 

Krst knihy Ty jsi moje dítě Jürgena Rudolpha v Parlamente ČR

YouTube link