Osamelé matky sú ohrozené chudobou a odráža sa to na ich zdraví

Po rozvode či rozchode zostávajú deti väčšinou s matkou, tie sa tak dostanú do zložitej osobnej i ekonomickej situácie. Riešením by mohlo byť zdieľané rodičovstvo. Nevyhnutná je však okrem jeho podpory aj práca s rodovými stereotypmi.

Celý článok o tom, ako môže zdieľané rodičovstvo pomôcť deťom, rodičom a celej spoločnosti, si môžete prečítať na http://www.zenyvmeste.sk/osameli-rodicia-su-na-vsetko-sami---na-zodpovednost-aj-peniaze.