I keď vyzerá názov článku zmätočný, v skutočnosti je správny. Nejde o to, že nemecké mesto Cochem by bolo v moravskom meste Nový Jičín. Ide o to, že tzv. Cochemský prístup k riešeniu rodinnej agendy na súde zaviedli na moravskom Okresnom súde v Novom Jičíne. Prvé výsledky sú veľmi optimistické, i keď miestopredseda súdu a rodinný sudca Vladimír Polák je zatiaľ pri hodnotení zdržalnivý.

Osamelé matky sú ohrozené chudobou a odráža sa to na ich zdraví

Po rozvode či rozchode zostávajú deti väčšinou s matkou, tie sa tak dostanú do zložitej osobnej i ekonomickej situácie. Riešením by mohlo byť zdieľané rodičovstvo. Nevyhnutná je však okrem jeho podpory aj práca s rodovými stereotypmi.

Celý článok o tom, ako môže zdieľané rodičovstvo pomôcť deťom, rodičom a celej spoločnosti, si môžete prečítať na http://www.zenyvmeste.sk/osameli-rodicia-su-na-vsetko-sami---na-zodpovednost-aj-peniaze.

Striedavú starostlivosť o deti podporil aj Krajský súd v Ostrave

Tlačová správa

Bratislava 3. novembra 2015

Do diskusie o striedavej osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi po rozvode a rozchode rodičov významne prispel tiež Krajský súd v Ostrave. Vo svojom rozhodnutí o predbežnom opatrení, ktoré na svojich stránkach publikuje Striedavá starostlivosti o deti, slovensko - česká spoločnosť, súd riešil predbežnú úpravu osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi po dobu súdneho konania. Matka pôvodne deti premiestnila na Slovensko, čo bolo považované za tzv. medzinárodný únos a slovenské súdy nariadili návrat detí do krajiny obvyklého pobytu, teda do Českej republiky. Po návrate detí podala matka návrh na nariadenie striedavej starostlivosti o deti obidvomi rodičmi, ktorému Krajský súd v Ostrave vyhovel tak, že deti sa zverujú vždy v mesiacoch 2., 4., 6., 8., 10. a 12. každého roka do osobnej starostlivosti matky, a vždy v mesiacoch 1., 3., 5., 7., 9. a 11. každého roka do osobnej starostlivosti otca. Súd ďalej uložil každému rodičovi povinnosť umožniť druhému z rodičov kontakt s oboma mal. deťmi prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo telefónom každú nedeľu v čase od 18.00 h. do 19.00 h., a to minimálne po dobu 30 minút, a tiež osobný styk s mal. deťmi v mieste trvalého bydliska vždy druhú nedeľu v mesiaci v čase od 13.00 h. do 16.00 h.

Rozvod partnerů je vždycky psychicky náročné období, obzvlášť pokud spolu zplodili dítě a nyní musí vyřešit i jeho budoucnost. Návod, jak zvládnout rozvod v relativním klidu, nabízí cochemský model, který funguje v některých spolkových zemích Německa. V čem se liší od toho českého?


„Cochemská praxe úspěšně funguje již více než 20 let, do dvou měsíců od podání žádosti o rozvod se při ní dohodne na porozvodové péči o děti 80 % všech párů. U vyhrocených vztahů trvá tato fáze rozvodu nejdéle 6 měsíců,“ vysvětluje Markéta Nováková z iniciativy Cochem.cz, která by ráda zavedla tuto praxi i v Česku.

Cochem je menší město v údolí Mosely v Německu. Rozvodoví advokáti, sociální pracovníci, soudci, soudní znalci, mediátoři a další si zde řekli, že chtějí svá povolání, která se všechna točila okolo rozvodu, začít dělat jinak. A to takovým způsobem, aby hájili skutečný zájem dítěte. Viděli, že v dosavadní praxi jednali svými kroky proti sobě a napětí mezi rodiči pouze eskalovali, namísto nabídnutí potřebné odborné pomoci.

Viac sa dočítate v článku http://ona.idnes.cz/rozvod-podle-cochemskeho-modelu-da7-/deti.aspx?c=A141003_134236_deti_haa#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box

Denník Nový čas uverejnil správu o tom, že maloletý Oliver prostredníctvom médií bojuje za to, aby si štátne inštitúcie všimli, že on chce niečo iné, než čo presadzujú štátne inštitúcie - že maloletý Oliver chce byť so svojim otcom.

Text listu, ktorý maloletý Oliver zverejnil v médiách: „Pani sudkyňa, veľmi Vás prosím, aby som mohol bývať pri tatíkovi, vo Valaskej, chodiť do školy do Brezna a hrávať futbal za Podbrezovú. O to od januára, ako som sa musel presťahovať do Bratislavy, prosím svoju maminu, ktorá s tým nesúhlasí. O toto Vás prosím, bo je to moje veľké želanie. Ďakujem, Oliver ...“

Vychádzajúc zo zverejnenej mediálnej správy, členovia Platformy - Právo dieťaťa byť počuté sme 28.02.2014 poslali Otvorené listy predstaviteľom štátnych inštitúcií, aby neboli ľahostajní, aby využili svoje zákonné kompetencie a preverili, či konajúci súd a kolízny opatrovník porušujú ľudské práva maloletého Olivera v súdnom procese, t.j. či umožnili maloletému Oliverovi slobodne povedať svoj slobodný názor a či na tento slobodný názor dieťaťa prihliadali.

Ak konajúci súd a kolízny opatrovník porušili základné ľudské práva maloletého Olivera byť počutý, tak žiadame aby boli potrestaní konkrétni sudcovia a pracovníci vo funkcii kolízneho opatrovníka, ktorí sú zodpovední za toto porušenie základných ľudských práv dieťaťa.

Bratislava 21. októbra (TASR/HSP/Foto:TASR)

Občianske združenie Otcovia.sk prišlo s návrhom na vznik platformy “Právo dieťaťa byť počuté”

Štyri občianske združenia a iniciatívy založili platformu, ktorá upozorňuje na právo dieťaťa vyjadriť svoj názor ešte pred rozhodnutím súdov a štátnych orgánov v záležitostiach, ktoré sa dieťaťa týkajú. Novovzniknutá “Platforma – právo dieťaťa byť počuté” je podľa jej tvorcov odpoveďou na súčasnú realitu v Slovenskej republike.

“Napriek ustanoveniam zákona o rodine, Občianskeho súdneho poriadku i Dohovoru o právach dieťaťa, súdy a kolízne opatrovníčky v praxi nedodržujú právo detí povedať svoj slobodný názor, ktorý by bol pri rozhodnutiach zohľadnený,” vysvetlil Jozef Ďurček, zástupca občianskeho združenia Otcovia.sk, ktoré prišlo s návrhom na vznik platformy. K iniciatíve sa pripojili aj občianske združenia Dohovor SK, Striedavá starostlivosť, česko-slovenská spoločnosť a Klub mnohodetných rodín.

Ďurček zdôraznil, že práve vypočutie a prihliadnutie na názor maloletého je najlepšou cestou ako predchádzať zlým rozhodnutiam, ktoré ovplyvňujú aj život dieťaťa. Priznal rovnako, že k iniciatíve viedli zástupcov platformy aj skúsenosti s diskrimináciou otcov pri určovaní starostlivosti o dieťa po rozvode i prípady, keď matky obštrukciami zabraňujú otcom stretávať sa s deťmi.

Čítajte celý článok na

http://www.hlavnespravy.sk/socialne-j-durcek-sudy-ani-statne-organy-nedodrzuju-pravo-dietata-byt-pocute/160385/

Petíciu môžete podpísať tu:

https://www.change.org/en-AU/petitions/2015-ann%C3%A9e-internationale-de-la-coparentalit%C3%A9-international-year-of-co-parenting

2015: Medzinárodný rok spoločnej starostlivosti rodičov

V nadväznosti na rok 1994, ktorý bol vyhlásený Medzinárodným rokom rodiny, ako pripomenutie, že rodina je základom spoločnosti a ako taká vyžaduje zvýšenú pozornosť ;

V nadväznosti na rezolúciu Valného zhromaždenia nazvanú "Svet vhodný pre deti" (S-27/2, 6.5.2002), ktorá uznáva spoločnú zodpovednosť rodičov vo výchove a vzdelaní vlastných detí a ktorá uznáva, že je nutné venovať úsilie tomu, aby mali otcovia možnosť byť súčasťou životov svojich detí ;

S odkazom na rodinné modely, ktoré sa v posledných rokoch menia a okrem iných aspektov prinášajú predovšetkým zvýšený počet rozdelených rodín a z toho vyplývajúce riziko straty jedného z rodičov ;

Žiadame:

Vyhlásenie Medzinárodného roku spoločnej starostlivosti rodičov, ktorý by podporil zvýšenie povedomia širokej verejnosti a verejnej správy vo všetkých krajinách, zamerané na podporu rovnocenného významu úloh oboch rodičov pri výchove vlastných detí, a to nezávisle na tom, či žijú spoločne alebo oddelene.