Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., vedúci Ústavu Dr. Pavla Blahu v Skalici, zorganizoval 16.2.2018 besedu na témy striedavá starostlivosť a zavrhovanie rodiča. Beseda sa konala v Hoteli sv. Michala v Skalici, kde účastníci zaplnili všetkých 25 vyhradených miest.

Po úvodnom privítaní Michalom Oláhom stručne vysvetlil pojem syndróm zavrhovania rodiča generálny manažér Rady pre práva dieťaťa Jozef Tinka. Po ňom v stručnosti zhrnul podstatu striedavej starostlivosti Bohuslav Lenghardt, ktorého doplnil Miroslav Sabol.

Nasledovala živá a zaujímavá beseda, na ktorej boli zodpovedané niektoré otázky prítomných a vysvetlené ďalšie aspekty spomínaných oblastí. Prítomní sa v podstate zhodli v tom, že súčasné nastavenie, pomocou ktorého je rozhodované o osudoch detí v prípadoch rozluky rodičov nie je dobré, namiesto utlmovania konfliktov ich terajší systém prehlbuje, pričom práve rodičovské konflikty sú to, čo deťom škodí najviac. Preto bola spomenutá výborná skúsenosť s Cochemskou praxou z Nemecka, ktorá pristupuje k rodinám opačným spôsobom - podporuje rodičov a pomáha im dosiahnuť rodičovskú dohodu. Témy boli pre účastníkov skutočne zaujímavé a diskusia pokračovala aj po oficiálnom ukončení besedy.

Ďakujeme Michalovi Oláhovi za usporiadanie besedy, za pozvanie a možnosť prezentovať striedavú starostlivosť záujemcom. Veríme, že sa v Skalici znovu stretneme.