Medzinárodná rada pre striedavú starostlivosť (zdieľané rodičovstvo) - International Council on Shared Parenting (ICSP) organizuje celosvetové konferencie odborníkov z oblastí psychológie, sociálnych vied, sociológie, práva, ktorí sa venujú starostlivosti o deti po rozvode rodičov. Organizácia sídli v nemeckom Bonne a prvé dve konferencie sa konali práve v tomto meste v rokoch 2014 a 2015. V roku 2017 nasledovala konferencia v americkom Bostone a v roku 2018 sa konala štvrtá konferencia vo francúzskom Štrasburgu.

 

1. konferencia Bonn 11.7.2014

2. konferencia Bonn 9.-11.12.2015

3. konferencia Boston 29.-31.5.2017

4. konferencia Štrasburg 22.-23.11.2018

    Konferencia Malaga 2.-3.12.2019

5. konferencia Vancouver 5.-6.12.2020

6. konferencia Atény 5.-7.5.2023