Otcovi bolo priznaných viac ako 675 000 dolárov na náklady po epickom päťročnom boji o deti

Adam N. Black: Zistenie zlého úmyslu v rodinných sporoch má vážne dôsledky na náklady

Po piatich rokoch súdnych sporov, ktoré vyvrcholili 39-dňovým súdnym procesom a priznaním trov v sume presahujúcej 675 000 dolárov, sa otcovi konečne podarilo obnoviť vzťah so svojimi päť- a sedemročnými synmi, a to aj napriek neutíchajúcim pokusom ich matky prekaziť to.
Proces na Najvyššom súde v Ontáriu, ktorý bol jedným z najdlhších rodičovských procesov v histórii súdu, jasne ukázal pomýlenú kampaň matky, ktorej cieľom bolo, aby deti odmietli svojho otca.
Nepravdivé obvinenia z fyzického a sexuálneho zneužívania a oznámenia matky na políciu i rôzne agentúry na ochranu detí ukázali, že úsilie matky zdanlivo nemalo hraníc.

Jana Homolová 1.11.2020

Mediátorka o tvrdých bojoch o deti: Aké chyby robia rodičia najčastejšie

Magdaléna Bacová sa roky venuje mediácii a koučingu rodičov v kríze.

Približne dvadsať percent rozchádzajúcich sa partnerstiev na Slovensku sa zacyklí v tvrdom boji o zverenia potomka do svojej výhradnej starostlivosti. Systém problém nerieši, ale podporuje.

Vystúpiť z bludného kruhu často pomôže mediátor alebo kouč. Ako vyzerá jeho práca? Opýtali sme sa medzinárodne certifikovnej koučky Magdalény Bacovej (48). Tá sa venuje rodičom, ktorí sa v takejto kríze ocitli.

27. 11. 2019 07:00 | BRATISLAVA/Katarína Kiššová

Deti potrebujú mamu aj otca. Najhoršie je, keď jeden rodič hucká dieťa proti tomu druhému

Hovorí aktivista a člen Rady pre práva dieťaťa Bohuslav Lenghardt.

Miera rozvodovosti dosiahla na Slovensku vrchol v rokoch 2006 až 2009. Dnes je stabilizovaná na zhruba 32 percentách. V striedavej starostlivosti žije približne 10-tisíc detí. Trendy zo západnej Európy ukazujú, že by toto číslo malo z roka na rok stúpať.

Podľa aktivistu a člena Rady pre práva dieťaťa Bohuslava Lenghardta je striedavá starostlivosť najlepšia zo zlých možností, ktoré sú po rozvode na stole. V rozhovore vysvetľuje, že deti v striedavej starostlivosti majú lepšiu pohodu a sú menej vystavené násiliu ako deti žijúce len u jedného rodiča.

V rozhovore sa dočítate aj:
Kto inicioval uzákonenie striedavej starostlivosti do legislatívy
Či je desaťtisíc detí v striedavej starostlivosti veľa alebo málo
Prečo majú tieto deti vyššiu sebadôveru ako deti s jedným rodičom
Kedy nie je striedavá starostlivosť vhodná
Či je možné dať striedavú starostlivosť, keď rodičia žijú v dvoch štátoch
Či je dôležitejšia jedna detská izba alebo dvaja striedajúci rodičia

I keď vyzerá názov článku zmätočný, v skutočnosti je správny. Nejde o to, že nemecké mesto Cochem by bolo v moravskom meste Nový Jičín. Ide o to, že tzv. Cochemský prístup k riešeniu rodinnej agendy na súde zaviedli na moravskom Okresnom súde v Novom Jičíne. Prvé výsledky sú veľmi optimistické, i keď miestopredseda súdu a rodinný sudca Vladimír Polák je zatiaľ pri hodnotení zdržalnivý.

Osamelé matky sú ohrozené chudobou a odráža sa to na ich zdraví

Po rozvode či rozchode zostávajú deti väčšinou s matkou, tie sa tak dostanú do zložitej osobnej i ekonomickej situácie. Riešením by mohlo byť zdieľané rodičovstvo. Nevyhnutná je však okrem jeho podpory aj práca s rodovými stereotypmi.

Celý článok o tom, ako môže zdieľané rodičovstvo pomôcť deťom, rodičom a celej spoločnosti, si môžete prečítať na http://www.zenyvmeste.sk/osameli-rodicia-su-na-vsetko-sami---na-zodpovednost-aj-peniaze.

Striedavú starostlivosť o deti podporil aj Krajský súd v Ostrave

Tlačová správa

Bratislava 3. novembra 2015

Do diskusie o striedavej osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi po rozvode a rozchode rodičov významne prispel tiež Krajský súd v Ostrave. Vo svojom rozhodnutí o predbežnom opatrení, ktoré na svojich stránkach publikuje Striedavá starostlivosti o deti, slovensko - česká spoločnosť, súd riešil predbežnú úpravu osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi po dobu súdneho konania. Matka pôvodne deti premiestnila na Slovensko, čo bolo považované za tzv. medzinárodný únos a slovenské súdy nariadili návrat detí do krajiny obvyklého pobytu, teda do Českej republiky. Po návrate detí podala matka návrh na nariadenie striedavej starostlivosti o deti obidvomi rodičmi, ktorému Krajský súd v Ostrave vyhovel tak, že deti sa zverujú vždy v mesiacoch 2., 4., 6., 8., 10. a 12. každého roka do osobnej starostlivosti matky, a vždy v mesiacoch 1., 3., 5., 7., 9. a 11. každého roka do osobnej starostlivosti otca. Súd ďalej uložil každému rodičovi povinnosť umožniť druhému z rodičov kontakt s oboma mal. deťmi prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo telefónom každú nedeľu v čase od 18.00 h. do 19.00 h., a to minimálne po dobu 30 minút, a tiež osobný styk s mal. deťmi v mieste trvalého bydliska vždy druhú nedeľu v mesiaci v čase od 13.00 h. do 16.00 h.

Rozvod partnerů je vždycky psychicky náročné období, obzvlášť pokud spolu zplodili dítě a nyní musí vyřešit i jeho budoucnost. Návod, jak zvládnout rozvod v relativním klidu, nabízí cochemský model, který funguje v některých spolkových zemích Německa. V čem se liší od toho českého?


„Cochemská praxe úspěšně funguje již více než 20 let, do dvou měsíců od podání žádosti o rozvod se při ní dohodne na porozvodové péči o děti 80 % všech párů. U vyhrocených vztahů trvá tato fáze rozvodu nejdéle 6 měsíců,“ vysvětluje Markéta Nováková z iniciativy Cochem.cz, která by ráda zavedla tuto praxi i v Česku.

Cochem je menší město v údolí Mosely v Německu. Rozvodoví advokáti, sociální pracovníci, soudci, soudní znalci, mediátoři a další si zde řekli, že chtějí svá povolání, která se všechna točila okolo rozvodu, začít dělat jinak. A to takovým způsobem, aby hájili skutečný zájem dítěte. Viděli, že v dosavadní praxi jednali svými kroky proti sobě a napětí mezi rodiči pouze eskalovali, namísto nabídnutí potřebné odborné pomoci.

Viac sa dočítate v článku http://ona.idnes.cz/rozvod-podle-cochemskeho-modelu-da7-/deti.aspx?c=A141003_134236_deti_haa#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box