Jana Homolová 1.11.2020

Mediátorka o tvrdých bojoch o deti: Aké chyby robia rodičia najčastejšie

Magdaléna Bacová sa roky venuje mediácii a koučingu rodičov v kríze.

Približne dvadsať percent rozchádzajúcich sa partnerstiev na Slovensku sa zacyklí v tvrdom boji o zverenia potomka do svojej výhradnej starostlivosti. Systém problém nerieši, ale podporuje.

Vystúpiť z bludného kruhu často pomôže mediátor alebo kouč. Ako vyzerá jeho práca? Opýtali sme sa medzinárodne certifikovnej koučky Magdalény Bacovej (48). Tá sa venuje rodičom, ktorí sa v takejto kríze ocitli.

Čo vaša práca zahŕňa?

V prvom rade chcem povedať, že náš právny systém je nastavený tak, že rodič musí presviedčať súd o tom, kto je lepší rodič. Tam sa začína celý problém. Súdy stále vo výraznej väčšine zverujú dieťa do rúk jednému rodičovi a ten sa potom všemožne snaží tento boj vyhrať. Keďže fungujem v rámci viacerých organizácií na Slovensku, zúčastňujem sa na mnohých svetových konferenciách a mám prístup k najaktuálnejším informáciám v rámci tejto problematiky, môžem vyhlásiť, že z rozvodu alebo rozchodu rodičov vyplývajú dve veci, ktoré majú hlboký dosah na psychiku dieťaťa: prvá je konflikt medzi rodičmi a druhá strata jedného z nich.

Náš systém však vytvára podmienky, aby medzi rodičmi nastal boj a aby sa dieťa následne zverilo do rúk len jednému. Najčastejšie je to mama. Zámerom a, samozrejme, mojou snahou je dosiahnuť rýchlejšie vyriešenie konfliktu medzi rodičmi a takisto to, aby dieťa neprišlo o rodiča, naopak, aby ich malo pri sebe oboch. Túto prácu som začala vykonávať v rámci svojho centra, ale postupne mi začali prichádzať špecifickí klienti, u ktorých sa prejavovala deštrukcia vzťahov medzi nimi a ich dieťaťom. Zachádzalo to až tak ďaleko, že dieťa začalo úplne odmietať jedného rodiča. Vtedy som sa dostala do občianskeho združenia Rada pre práva dieťaťa, kde sa podobnej problematike venujú viac. Ide o klientov, ktorí už vyčerpajú všetky možnosti, až napokon prídu sem. Následne s nimi pracujeme pomocou koučingu.

 

Aký taký koučing funguje?

Mojou úlohou je vytiahnuť klienta z konfliktu, v ktorom sa zmieta. Nie je to jednoduché, pretože tento konflikt je často plný obrovskej bolesti, hnevu, sklamania, smútku, ak napríklad rodič prišiel o dieťa. Snažím sa o to, aby sa na aktuálnu situáciu naučil pozerať inou optikou. Aby sa pokúsil vcítiť do toho, ako situáciu vidí dieťa, ako ju vníma druhý rodič a prečo robí niektoré veci. Väčšinou sú za tým rôzne strachy. Keď rodič toto pochopí, uľaví sa mu, lebo lepšie rozumie tomu, čo sa v danom konflikte, ale aj v jeho bývalom partnerovi či dieťati deje.

Na základe toho dokáže z neho vystúpiť, nebojovať a problémy riešiť inak, konštruktívnejšie. To následne prináša iné výsledky. Boj sa prestáva stupňovať. Cieľom práce s klientom je dospieť k tomu, aby začal bývalého partnera, rodiča svojho dieťaťa, rešpektovať, aby bol tento rešpekt vzájomný. Aj samotný zámer Rady pre práva dieťaťa je taký, aby rodičia zostali pri dieťati celý život, aj keď sa ako partneri rozišli.

Celý článok si môžete prečítať na https://zivot.pluska.sk/rozhovory/mediatorka-tvrdych-bojoch-deti-ake-chyby-robia-rodicia-najcastejsie