Rovnosť a spoločná rodičovská zodpovednosť

Rezolúcia Rady Európy č. 2079 z 2.10.2015

Bratislava, 28.5.2019

Na veľvyslanectve Českej republiky v Berlíne sa zišli európski odborníci na medzinárodnej konferencii o rovnosti a spoločnej rodičovskej zodpovednosti, ktorá sa konala 23. a 24.5.2019 pod záštitou veľvyslanca Českej republiky v Nemecku v spolupráci s advokátskou kanceláriou Rudolf v Koblenzi.

Konferencia v Berlíne nadviazala na medzinárodné konferencie v Budapešti a Štrasburgu, ktoré sa týkali súvisiacich tém.

V Budapešti sa 10.5.2019 medzinárodní odborníci zaoberali témou zavrhnutia rodiča dieťaťom, ktorej sa venuje málo pozornosti, napriek tomu, že ide o závažné zneužívanie detí v rámci rodiny. Mnohým rodinám a deťom sa nedostáva dosť pozornosti od profesionálov ani od zákonodarcov. Účastníci upozornili na možné riešenia problémov, pretože odcudzenie môže spôsobiť dokonca život ohrozujúce poškodenie detí. Fenomén odcudzenia rodičov je vnímaný ako zneužívanie detí, ktoré má vážne mentálne účinky na deti. V niektorých krajinách (napr. Rakúsko, Rumunsko, Brazília, Mexiko) je to trestný čin a v USA bolo kvôli odcudzeniu pozastavené platenie výživného. Francúzi uprednostňujú dvojtýždňový cyklus: dieťa je jeden týždeň s matkou a jeden týždeň so svojím otcom.

Konferenciu v Berlíne otvoril pán Podivínsky, veľvyslenec ČR v Nemecku; Juergen Rudolph, advokát a bývalý rodinný sudca; Cornelia Spachtholz, CEO Verband berufstätiger Mütter; zástupca nemeckého spolkového ministerstva spravodlivosti a zástupca nemeckého spolkového ministerstva pre rodinné záležitosti.

Účastníkom konferencie bola predstavená rezolúcia Rady Európy č. 2079 z 2.10.2015 poslancov Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

Antonio Fialho, rodinný sudca z portugalského Lisabonu, spolu s advokátkou Anou Catarinou Fialho predniesli účastníkom svoj príspevok - Situácia vo vybraných európskych krajinách.

Nasledovalo šesť workshopov, na ktorých účastníci viedli diskusiu o témach týkajúcich sa cieľov konferencie.

I. Sprostredkovanie dvojitého bydliska

II. Osobná starostlivosť o dieťa obidvomi rodičmi na Slovensku

III. Projekt KiMiss a starostlivosť o deti: kvalita života detí namiesto „Neurčitý právny pojem“

IV. Model rodinnej a rodovej roly v Nemecku a jeho vplyv na poradenstvo a prax rodinného práva - diskusia o novom princípe rodinného práva v Nemecku

V. Najlepšie záujmy dieťaťa a skutočná situácia v Nemecku

VI. Nezávislá advokácia pre deti a mládež v reakcii na Rezolúciu Rady Európy a Dohovor OSN o právach dieťaťa: Odôvodnenie, koncepcia a spôsoby jej vytvorenia

Konferenciu ukončilo plenárne zasadnutie, prezentácia výsledkov workshopov s odporúčaním na implementáciu Rezolúcia Rady Európy č. 2079 z 2.10.2015 a prijatie záverečného uznesenia konferencie.

Slovenskú republiku na konferencii zastupovala iniciatíva Čierno-biele srdcia a občianske združenie Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť.

Konferencia poskytla priestor pre výmenu aktuálnych poznatkov odborníkov ohľadne starostlivosti o deti po rozvode rodičov. Ukázalo sa, že na svetovej a európskej úrovni sú jasné jej prínosy pre deti, rodiny a pre spoločnosť a preto odborníci hľadali cesty, ako rozšíriť využívanie starostlivosti oboch rodičov o dieťa. Osobná starostlivosť o dieťa obidvomi rodičmi najlepšie naplňuje práva dieťaťa obsiahnuté v Dohovore o právach dieťaťa a Rezolúciu Rady Európy č. 2079 z 2.10.2015, preto by mala byť štandardom pri rozchode rodičov dieťaťa a zamietnutá by mala byť len v jasne odôvodnených prípadoch.

Túto tlačovú správu si môžete stiahnuť z

http://www.striedavka.sk/01_custom_content/dokumenty/TlacovaSprava20190528.pdf

Príspevok Antonia Fialho a Any Catariny Fialho si môžete pozrieť na

http://www.striedavka.sk/01_custom_content/BERLIN2019-SHAREDCUSTODY.pdf