Pre všetky slovenské deti z rozvedených rodín sa stal významným dňom 1. júl 2010. V tento deň začala na Slovensku platiť novela Zákona o rodine, ktorá zavádza inštitút striedavej osobnej starostlivosti. Združenie Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť spolu s partnerskou organizáciou Liga otcov túto novinku s nadšením slávnostne privítali. Privítanie sa konalo 1.7.2010 v Divadle v podpalubí na lodi Adyho Hajdu v Bratislave.

Na začiatku sa k médiám prihovorili významí hostia a ľudia, ktorí sa najviac pričinili o prijatie zákona:

Jozef Ďurček - iniciátor a tvorca novely zákona

Martin Kuruc - predkladateľ novely zákona

Barbora Kamrlová - predsedníčka združenia Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť

Štefan Matula - predseda Detského fondu SR, detský psychiater, súdny znalec

Marianna Arnoldová - sudkyňa.

Akcia pokračovala symbolickým vložením novely zákona do textu pôvodnej verzie Zákona o rodine, ktoré urobil predkladateľ novely Martin Kuruc. Jozef Ďurček s Barbarou Kamrlovou symbolicky spojili rozlomené ľudské srdce a potom nasledovala diskusia.

Za veľmi vydarenú akciu v príjemnej atmosfére so skvelými ľuďmi patrí vďaka Lacovi Ďurkovičovi, ktorý akciu pripravoval a moderoval, Ottovi Gavroňovi z Appril.com, ktorý akciu podporil, Adymu Hajdu za priestory, posádke lodi za ústretovosť, všetkým ďalším ľuďom, ktorí pomohli pri príprave akcie, hosťom a médiám za účasť.

 

Veríme, že zavedenie striedavky do praxe na Slovensku nebude len na papieri, ale hlavne v praxi a už aj deti na Slovensku budú mať aj po rozchode oboch rodičov!

 

Slávnostné privítania platnosti zákona o SOS Slávnostné privítania platnosti zákona o SOS Slávnostné privítania platnosti zákona o SOS
Slávnostné privítania platnosti zákona o SOS Slávnostné privítania platnosti zákona o SOS Slávnostné privítania platnosti zákona o SOS
Slávnostné privítania platnosti zákona o SOS Slávnostné privítania platnosti zákona o SOS Slávnostné privítania platnosti zákona o SOS
Slávnostné privítania platnosti zákona o SOS Slávnostné privítania platnosti zákona o SOS Slávnostné privítania platnosti zákona o SOS
Slávnostné privítania platnosti zákona o SOS Slávnostné privítania platnosti zákona o SOS Slávnostné privítania platnosti zákona o SOS