Päť rád pre obdobie zostavovania plánu striedavej starostlivosti o dieťa:


Pamätajte na tieto rady keď spoločne zostavujete plán starostlivosti. Základná rada je:
Všetky rozhodnutia týkajúce sa plánu musia byť adresné, jasné, presne vymedzené.

 

1. Nápady oboch rodičov musia byť zohľadnené

ak obaja rodičia cítia, že sú aktívne zapojení v pláne,
je nádejnejšie že ho budú dodržiavať

 

2. Obaja rodičia musia mať definovanú úlohu v živote dieťaťa

plán by mal tieto nové úlohy, povinnosti a
zodpovednosti jasne odrážať

 

3. Plány musia byť jasne štruktúrované

plány by mali byť dostatočne štruktúrované, mali by
byť pochopiteľné a pružné pre to, aby boli reálne

 

4. Jasne treba odlíšiť manželskú a rodičovskú úlohu

jasne musí byť rozlíšený rozdiel medzi manželstvom
a rodičovskou úlohou po rozchode

 

5. Čo nedohodnú rodičia, rozhodne sudca