Práva detí rozvádzajúcich sa alebo rozvedených rodičov:

 

1.  Právo milovať a byť milované oboma rodičmi bez pocitu viny alebo odsúdenia.

2.  Právo byť chránené pred vzájomným hnevom rodičov.

3.  Právo nebyť zaťahované do rodičovského konfliktu, zahrňujúce právo nedržať stranu, nebyť v úlohe posla odkazov alebo toho, kto počúva  sťažnosti rodičov na seba navzájom.

4.  Právo nepreferovať jedného rodiča na úkor druhého.

5.  Právo neniesť bremeno emocionálnych problémov niektorého z rodičov.

6.  Právo byť primerane vopred informované o dôležitých zmenách, ktoré ovplyvnia život dieťaťa, ako sú odsťahovanie sa alebo nové manželstvo niektorého z rodičov.

7.  Právo na primeranú finančnú podporu v detstve a počas ďalšieho štúdia.

8.  Právo na pocity, na vyjadrenie pocitov a právo byť vypočuté oboma rodičmi ohľadom svojich pocitov.

9.  Právo na taký život, ktorý sa čo najviac podobá na stav, keby rodičia zostali spolu.

10. Právo byť dieťaťom.

 

Práva napísal Robert Emery - psychológ, odborník na problematiku rozvodov a ich vplyvov na detskú psychiku