Ktorý z rodičov čo financuje pri striedavke?

Všeobecne

Financie sa väčšinou riešia tak, že sa obaja rodičia podieľajú na výdavkoch na oblečenie, krúžky a mimoškolské aktivity.

Konkrétne

V prvom rade záleží na pomere, v ktorom sa rodičia podieľajú na výchove dieťaťa. Môže to byť 50:50 alebo asymetricky až do 30:70. Podľa toho sa tiež podieľajú na financovaní. Znevýhodnený rodič môže požiadať o výživné.

 

Mimoškolské aktivity

Ak má dieťa skutočne dva domovy - potom mimoškolské aktivity, ktoré má dieťa v mieste bydliska toho konkrétneho rodičia, hradí on.

Oblečenie

Rovnako ako u mimoškolských aktivít.

Darčeky na Vianoce

Napoly alebo jeden rodič párne vianoce, druhý rodič nepárne vianoce alebo darčeky hradí ten, s kým dieťa trávi ten rok vianoce.

Darčeky na narodeniny

Buď napoly alebo hradí rodič, s ktorým dieťa narodeniny oslavuje.

Výživné

Je možné platiť si aj vzájomne výživné - ak je striedavá starostlivosť v inom pomere ako 50: 50 alebo v prípade, kde jeden rodič má výrazne horšiu životnú situáciu (aj keď ide o pomer času 50: 50). Zákon v tomto rodičov nijako neobmedzuje.

Dovolenka

Hradí rodič, ktorý s dieťaťom cestuje.