Nasledujúci sprievodca vám môže pomôcť vyhnúť sa základným chybám, ktoré už iní pred vami urobili a neprinieslo im to nič dobrého.

 

1. Podporujte aktívne dieťa

rodič, s ktorým dieťa žije, by mal urobiť všetko pre to, aby zabezpečil dieťaťu zlepšenie kontaktu s druhým rodičom, teda bude aktívne podporovať dieťa v kontakte s rodičom, bude mu pomáhať v tom, aby si čas s ním strávený skutočne užilo

 

2. Informujte druhého rodiča

rodič, s ktorým dieťa nežije by mal informovať druhého rodiča všeobecne o tom, kde a ako spolu trávia čas a prípadne dať aj telefonický kontakt na seba, či do miesta pobytu

 

3. Nezhody riešte bez prítomnosti dieťaťa

nezhody o vhodnosti oblečenia, vzdelania, liečenia, výchovy alebo o priebehu kontaktu s dieťaťom by mali rodičia riešiť bez prítomnosti dieťaťa

 

4. Dodržujte stanovený čas

obaja rodičia by sa mali snažiť ako len najviac to ide dodržať časové rozvrhy, na ktorých sa dohovorili

 

5. Rešpektujte súkromie

rodičia by mali rešpektovať vzájomne svoje súkromie, takže "vypočúvanie" dieťaťa v priebehu kontaktu s ním môže dieťaťu prekaziť radosť zo spoločne stráveného času s rodičom

 

6. Nerobte negatívne poznámky

rodičia by sa mali vyvarovať akýchkoľvek negatívnych poznámok na účet druhého rodiča!!

 

7. Buďte vľúdni na dieťa

dieťa, ktoré sa drží späť - je uzavreté alebo javí známky vyčerpania po návšteve u druhého rodiča, nie je poškodené návštevou, ale odráža sa v ňom stres a znepokojenie nad zmenou v rodine, buďte na neho vždy vľúdni!!

 

8. Predvídateľnosť je dobrá pre dieťa

je dôležité, hlavne pre malé dieťa mať jasný, prehľadný, predvídateľný rozvrh

 

9. Pokúste sa vytvoriť ozajstný vzťah

obdobie rozšíreného kontaktu (ak dieťa trávi s rodičom aj večery a noc) umožní rozvinúť vzťah, ktorý je skutočný, nie "umelý"

 

10. Pokúste sa spolu komunikovať bez emócií

kontakt medzi dieťaťom a ich rodičmi sa javí ako hladší a tým aj lepší pre dieťa, ak sú rodičia schopní spolu komunikovať bez emócií a podporovať pozitívne pocity jeden o druhom, dobré je tiež hovoriť o tom, že "otec ťa má rád" alebo "matka ťa má rada", ak nie je možné nič iného v danú chvíľu povedať

 

A ešte niečo naviac: zabudnite na svoje naštvanie, výčitky a ublíženie, myslite na deti! Nie na svoje konflikty. Môže sa to zdať ťažké, ale prináša to jediné - spokojné deti.

 

Tieto rady boli prevzaté zo servera

http://www.childrenofeurope.cz/plany-pece-o-dite/