Niekoľko rád pre pojednávania na súdoch:

 

1) Pred otvorením pojednávania oznámte sudcovi vytvorenie zvukového záznamu pojednávania

Nahrávajte si pojednávanie na mobil alebo notebook. Nie všetko, čo je povedané na pojednávaní sa dostane o zápisnice.

 

2) Snažte sa o dohodu

Sudca by vás mal viesť k spoločnej dohode.

Aj keď sa vám doteraz nedarilo nájsť spoločné riešenie, skúšajte to na pojednávaní. Viacerí rodičia sa dohodli práve počas pojednávania.

 

3) Ak niekto predloží dôkazy krátkou cestou do spisu na pojednávaní, sudca musí na pojednávaní tento listinný dokument nahlas prečítať.

 

4) Doložte fotky z času strávenom s maloletými

Fotky môžete dať aj na internet, napr. Facebook, ale nezabudnúť doložiť aj do spisu.

 

5) Žiadajte súdnoznalecké dokazovanie súdnym znalcom z odboru detskej klinickej psychológie

V prípade potreby žiadajte vykonať dokazovanie súdnym znalcom - psychológom. Myslite však na to, že deti to zaťažuje a výrazne to predĺži súdne konanie.

 

6) Nepodpisujte rozsudok priamo na pojednávaní

Vždy si nechajte rozsudok doručiť, aby ste si nechali priestor na prípadné odvolanie.