Návrhy časových plánov starostlivosti o dieťa v striedavej osobnej starostlivosti

Plán by sa mal zakladať na možnostiach a potrebách konkrétnej rodiny. Môžete teda následujúce plány použiť buď ako návod alebo len ako návod ako zostaviť svoj vlastný plán. V niektorých krajinách majú pre plán špeciálny formulár.

U všetkých plánov si stanovte presnú hodinu odovzdanie dieťaťa, vyhnete sa tak zbytočným dohadom.

 

Deti od 12tich mesiacov

- Pre tieto deti je lepšie stráviť veľa času s matkou, preto je dobré rozložiť čas strávený s otcom do viacerých kratších periód v priebehu jedného týždňa, najlepšie tri periódy po 3 - 6 hodinách

- Alebo aj dve 6 hodinové periódy v priebehu jedného týždňa, ak medzi rodičmi prebieha konflikt, tiež sa odporúča, aby pri odovzdávaní dieťaťa / detí bola prítomná tretia osoba

- Dve periódy po 3 - 6 tich hodinách v priebehu jedného týždňa a jedna noc spoločne strávená v domácnosti dieťaťa / detí (pre rodičov, ktorí sa obaja starali o dieťa už pred rozchodom)

 

Deti vo veku od 1 do 2 rokov "spoločne strávené hodiny"

 

Po

Ut

St

Št

Pia

So

Ne

Otec

 

 

X

X

 

X

 

Matka

X

X

X

X

X

X

X

Jedna perióda po 3 - 6tich hodinách (streda) a dve noci na seba nenaväzujúce v domácnosti dieťaťa / detí (štvrtok) a (sobota).

 

Deti vo veku od 1 do 2 rokov "spoločne strávené hodiny"

 

Po

Ut

St

Št

Pia

So

Ne

Otec

 

X

 

X

 

X

 

Matka

X

X

X

X

X

X

X

Dve štvorhodinové periódy (v utorok a vo štvrtok) a jedna osemhodinová perióda (v sobotu) alebo akékoľvek iné usporiadanie alebo rozdelenie hodín v priebehu týždňa.

 

Deti vo veku od 1 do 2 rokov "spoločne strávené dni"

 

Po

Ut

St

Št

Pia

So

Ne

Otec

X

X

 

 

X

X

X

Matka

 

 

X

X

 

 

 

Tento plán sa môže po týždni obmieňať tak, že dieťa/deti začiatok týždňa (pondelok a utorok) strávi s otcom a potom piatok, sobotu a nedeľu. V ďalšom týždni strávia začiatok týždňa s matkou (pondelok a utorok) a potom piatok, sobotu a nedeľu. Tento plán je vhodný pre dobre prispôsobivé deti.

Čas strávený s jedným rodičom nie je viac ako 3 dni.

 

Deti vo veku od 3 do 5tich rokov "spoločne strávené dni"

Otec

prostredný týždeň v mesiaci, každý druhý víkend

Matka

prostredný týždeň v mesiaci, každý druhý víkend

Tento plán je možné využiť s úspechom tam, kde vzdialenosť hrá veľkú rolu. Aj pre rodičov zvyknutých veľa cestovať alebo pre rodičov majúcich zamestnanie, ktoré im umožňuje cestovať po republike. Ten rodič, ktorý trávi viac času s dieťaťom (cca dva týždne v mesiaci) má umožniť kedykoľvek je druhý rodič v blízkosti bydliska dieťaťa/detí, stretnúť sa s dieťaťom / deťmi.

Čas, po ktorý dieťa nevidí jedného rodiča neprekročí 7 dní.

 

Deti vo veku od 4 rokov "spoločne strávené týždne"

 

Po

Ut

St

Št

Pia

So

Ne

Otec

X

X

X

X

X

X

X

Matka

X

X

X

X

X

X

X

Tento plán možno využiť pre dieťa / deti od 4-ročné (pre nižší vek je potrebné zvážiť schopnosti dieťaťa), ale aj pre staršie deti až do veku 10 - 12 rokov. Výmena dieťaťa / detí prebieha v nedeľu. Alebo v ktorýkoľvek iný deň v týždni.

Čas strávený s jedným rodičom nieje dlhší ako 7 dní.

 

Deti vo veku od 4 rokov "dlhý a krátky týždeň"

 

Po

Ut

St

Št

Pia

So

Ne

Otec

X

X

X

X

X

 

 

Matka

X

X

X

X

X

X

X

Obdobia po 5tich a 7-mich dňoch sa pravidelne striedajú. Pre predškolský plán možno tiež tento plán po 14tich dňoch (po mesiaci) meniť tak, že krátky týždeň bude dieťa tráviť s oboma rodičmi (to isté platí o dlhom týždni). Tento plán možno tiež použiť ako plán pre školské deti v prípade, že rodičia žijú blízko seba a sú schopní sa spolu dohovoriť. Pre školský plán je treba počítať s "krúžkami" dieťaťa / detí a mimoškolskými aktivitami. Napríklad krátky týždeň bude dieťa tráviť u rodičov, kde má krúžky bližšie a má ich v dňoch keď je s ním.

Čas, po ktorý dieťa nevidí druhého rodiča je 7 dní.

 

Deti vo veku od 5 rokov a predškolské deti "týždne spolu"

Otec

periódy po 14tich dňoch

Matka

periódy po 14tich dňoch

Pravidelne sa striedajúce periódy po dvoch týždňoch. Plán vhodný pre rodičov, ktorí sa chcú podieľať na každodennej starostlivosti o dieťa / deti, tráviť s ním večery a noci. Vzdialenosť hrá úlohu - tento plán možno úspešne využiť tam, kde sú rodičia od seba vzdialení. Pre deti, ktoré sú veľmi samostatné, je nutné zvážiť stav dieťaťa / detí.

Čas strávený s jedným rodičom je 14 dní.

 

Deti vo veku 6 - 13 rokov "víkendy spolu"

 

Po

Ut

St

Št

Pia

So

Ne

Otec

X

X

 

 

X

X

X

Matka

X

X

 

 

 

 

 

Celý týždeň strávený s rodičom, vhodné využiť pre dieťa / deti majúce "krúžky".

Čas s jedným rodičom nie je dlhšia ako 5 dní.

 

Deti vo veku 6 - 13 rokov "spoločné noci"

 

Po

Ut

St

Št

Pia

So

Ne

Otec

 

 

X

X

X

X

 

Matka

 

X

 

 

 

 

 

Celý týždeň strávený s rodičom, vhodné využiť pre dieťa / deti majúce "krúžky".

Popoludní po škole (v tomoto prípade s matkou) možno využiť pre deň, kedy dieťa / deti nemá "krúžok", či naopak má "krúžok" v blízkosti bydliska matky (v tomto prípade).

Čas s jedným rodičom nie je dlhší ako 6 dní.

 

Deti vo veku 13 - 18 rokov "spoločné noci"

V podstate každý plán možno využiť pre dieťa / deti v tomto veku, len je treba pamätať na to, že dieťa / deti v tomto veku radi trávia čas so svojimi kamarátmi, takže plán by mal byť dostatočne pružný, aby dieťaťu / deťom umožnil rozvoj sociálnych kontaktov s ostatnými rovesníkmi.