20100603Bratislava1

!!! AKTUALITA: Študentka sociálnej práce Bc. Eva Antonínová robí kvantitatívny výskum striedavej starostlivosti v Slovenskej a Českej republike k svojej diplomovej práci „Pozitiva a negativa střídavé péče u dětí a rodičů ve Slovenské a České republice“ a prosí o spoluprácu:

"Téma diplomové práce jsem si vybrala, jelikož sama vychovávám dvě děti ve střídavé péči
již 10 let a mě i dětem toto uspořádání vyhovuje. U sezdaných párů v mém okolí se pořád vyskytují
milné dojmy, že při této péči jsou děti „chudáci“, toto bych chtěla svým výzkumem vyvrátit a dokázat,
že i když (jako u každé formy péče) určitá negativa tato péče má, tak rodiče, ale i děti vnímají toto
uspořádání ve většině případů pozitivně.
Svůj výzkum zaměřuji na rodiče žijící v České republice a Slovenské republice, jež vychovávají nezletilé
dítě/děti ve střídavé péči a mají tudíž přesné informace o pozitivech i negativech této péče. Výzkum
provádím pomocí on-line dotazníku, který budu následně vyhodnocovat a který mi potvrdí, nebo
vyvrátí moji hypotézu, že i přes určitá negativa, je střídavá péče vnímaná rodiči i dětmi pozitivně.
Proto Vás prosím o pomoc s výzkumem vyplněním přiloženého dotazníku

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdng4SQ7fwk_HG2eBOd-RbtTMsi4UvMnYYTxzol3dI5OZYNpQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

děkuji

Bc. Eva Antonínová"

 

 

Našu činnosť financujeme najmä z 2 % daní. Sme veľmi vďační tým, ktorý nám časť svojej dane poukázali, pretože vnímame, že naša činnosť je stále potrebná a užitočná.

Pokiaľ si to myslíte aj vy, prosíme vás o poukázanie 2 % daní našej organizácii. Postup je veľmi jednoduchý, tu si ho môžete prečítať, alebo nám jednoducho zavolajte na 0905 788 999 a spolu všetko urobíme.

VEĽKÁ VĎAKA ❤️

 

 

Šťastné a spokojné deti sú pre rodičov tou najvyššou prioritou. Najlepšie sa dokážu rodičia o deti postarať v prostredí fungujúcej rodiny. Nie vždy však rodina funguje tak, ako by sme si to predstavovali. Stáva sa, že príde k rozpadu rodiny. Rodičia, ktorí sa dovtedy spoločne starali o svoje deti, idú po rozchode každý vlastnou cestou.

"Vaše deti budú stále potrebovať oboch rodičov, aj keď rodičia nebudú ďalej žiť spolu. Obaja pritom máte rovnaké právo vychovávať svoje deti aj po rozchode. Deti nepatria mamičkám - nepatria žiadnemu z rodičov, nie sú ich majetkom. Avšak potrebujú mať mamu aj otca.

Doprajte teda svojim deťom to najlepšie, čo môžete - starostlivosť oboch rodičov, či už spolu žijú, alebo nie. Dieťa má právo na výchovu od mamy aj od otca, žiadne výživné ju nenahradí. Preto je v prípade rozvodu najlepším riešením, ktoré zachová deťom starostlivosť mamy aj otca, STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ (tzv. striedavka) alebo SPOLOČNÁ STAROSTLIVOSŤ." (Stridavka.cz)

Striedavá starostlivosť je vo všetkých vyspelých krajinách zahrnutá do zákonov, vo všetkých krajinách z roka na rok narastá jej využívanie. Bolo urobených mnoho výskumov, ktoré potvrdili, že deti vyrastajúce v striedavej starostlivosti sú v priemere lepšie pripravené do života, majú menej psychických a psychosomatických problémov, sú spokojnejšie a lepšie zabezpečené ako deti vyrastajúce v starostlivosti jedného rodiča. Aj na Slovensku je od 1.7.2010 v Zákone o rodine upravená možnosť striedavej osobnej starostlivosti.

 

Striedavá osobná starostlivosť

je také usporiadanie rodiny, keď rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, avšak obaja sa o dieťa starajú. Každý z rodičov by mal mať dieťa v starostlivosti aspoň 35% času. Dieťa môže mať jeden domov a rodičia sa v ňom striedajú v starostlivosti o dieťa alebo môže dieťa bývať striedavo u jedného a u druhého rodiča. Na Slovensku využívame striedavú starostlivosť aj keď obaja rodičia po rozvode bývajú spolu, lebo ešte nemajú každý svoje bývanie. Dĺžka pobytu dieťaťa u rodiča môže byť rôzna - od 1 dňa (najmä u malých detí) až po 1 rok (využíva sa u starších detí pri väčších vzdialenostiach bydlísk). Pri dlhých pobytoch u jedného rodiča dieťa zvykne krátko navštevovať druhého rodiča. Najčastejšie sa využívajú harmonogramy 2-2-3 dni, týždňový a dvojtýždňový (menším počtom presunov znižuje náklady a šetrí čas).

Pre dieťa je najlepšie, ak sa rodičia spolu dohodnú na striedavej starostlivosti, nie je to však nevyhnutné. Ak sa nedokážu dohodnúť sami, môžu požiadať o pomoc známych alebo profesionálneho rodinného mediátora. Ak sa rodičia nedohodnú, môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti súd. V tomto prípade musia mať obaja rodičia záujem starať sa o dieťa, byť schopní sa starať o dieťa a mať na to podmienky.

Ak nedokážete naďalej udržať fungovanie spoločnej rodiny, dohodnite sa navzájom o pomeroch po rozvode. Berte pritom do úvahy, že deti trpia rozvodom viac ako ich rodičia. Deti potrebujú aj naďalej oboch rodičov.

"Kto chce, hľadá spôsoby. Kto nechce, hľadá dôvody."

 

Máme pre vás ponuku!

Občianske združenie Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť ponúka workshopy s témou striedavej starostlivosti o deti po rozchode rodičov. Viac informácií sa môžete dočítať v tomto súbore.

Stretnutia sa už uskutočnili v Topoľčanoch 13.1.2011, v Bratislave 28.1.2011, v Banskej Bystrici 10.3.2011, v Hlohovci 18.3.2011, v Orlovej 12.4.2011, v Trnave 18.4.2011, v Bratislave 13.10.2011, v Trnave 11.4.2012, v Bratislave 30.10.2012 a v Trnave 11.4.2013. Stretnutia sa uskutočnili v priateľskej atmosfére a všetci prítomní si z nich odniesli nové poznatky. Referencie vám môžu podať:

PhDr. Mgr. Eva Riečicová z ÚPSVaR Bratislava - tel. 02/204 43 801

doc. PhDr. Jitka Oravcová, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - tel. 048/4464 711

Mgr. Lenka Danová, mediátorka v Hlohovci - tel. 0902/214 869

Mgr. Kateřina Gagolová z OSPOD Orlová - tel. +420/596 581 455 (ČR)

 

Sme pripravení pokračovať ďalej, ďalší workshop môže byť práve u vás. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0944 509 284 alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

 

20100603Bratislava1_m20100603Bratislava01_mm

P1030581a_m20110128Bratislava_m20100324TrnavaFoto2_mm

 

Zavrhovanie rodiča

V prípade starostlivosti o dieťa jedným rodičom a popudzovaním dieťaťa proti druhému rodičovi je dieťa vystavené konfliktu lojality. Dieťa sa môže vnútorne brániť tak, že začne odmietať rodiča, proti ktorému je popudzované. Nazývame to zavrhovanie rodiča a patria sem prípady, keď dieťa odmieta rodiča, ktorý si zavrhovanie svojim správaním k dieťaťu nezaslúži.

Pre prácu s javom nazývaným zavrhovanie rodiča sme preložili z angličtiny odbornú pomôcku:

Pre slovenských a českých odborníkov sme pripravili verziu programu Vitaj späť Pluto so slovenskými titulkami. Pokiaľ máte záujem, kontaktujte nás na 0944 509 284, prosím.