Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch v spolupráci so združením Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť zorganizovali v Topoľčanoch diskusiu na tému striedavá osobná starostlivosť. Akcia sa konala 13.1.2011 v zasadačke ÚPSVaRu Topoľčany.

 

Stretnutie sa vydarilo nadmieru úspešne - atmosféra bola priateľská, diskusia bohatá a živá, program pútavý.

Začiatok bol ešte pred deviatou hodinou a koniec asi o pol jednej. Stretnutia sa zúčastnilo asi 25 miestnych pracovníčok OSPODaSK, riaditeľka celého Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, predsedkyňa súdu, advokátky, manželské poradkyne, mediátori a miestni redaktori. Rodičov so striedavou starostlivosťou reprezentovala pani Zuzana Mikulová.

Na úvod bol premietnutý film "Střídavka", po ktorom nasledovala asi polhodinová voľná diskusia. Po prestávke boli prezentované referáty o rozšírení striedavej starostlivosti v európskych krajinách a vo svete (Jiří Vodička) a prehľad zahraničných výskumov (Miro Sabol).

Po skončení programu sme sa radi porozprávali s pani riaditeľkou.

Za výbornú prípravu ďakujeme Mgr. Eve Riečicovej, vedúcej oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v Topoľčanoch, za účasť Zuzke Mikulovej, mediátorke Mgr. Lenke Danovej z FCM, Lubošovi Paterovi, Petrovi Šebovi, Mirovi Sabolovi a Jiřímu Vodičkovi.

 

Správa o akcii v novinách:

http://topolcany.sme.sk/c/5720481/striedava-starostlivost-znizuje-neporozumenie-medzi-rozvedenymi-rodicmi.html

 

P1030581f