Mgr. Mária Dědová, PhD. po štvrtý krát zorganizovala 11.4.2013 pre svoje študentky a študentov premietanie českého filmu "Střídavka" na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Opäť sa zúčastnili zástupcovia združenia Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť, ktorí po filme diskutovali so študentami. Diskusiu moderovala Mária Dědová a so študentami  druhého ročníka diskutovali režisér filmu Luboš Patera, Miroslav Sabol, Bohuslav Lenghardt a Jozef Tinka zo združenia Rada pre práva dieťaťa.

Márii Dědovej ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Účastníci akcie