Občianske združenie Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť začalo prázdninové obdobie aktívne, keď 2.7.2012 v rámci jedného dňa absolvovalo stretnutia na dvoch kľúčových ministerstvách, ktorých sa týka problematika sporov rodičov o deti. Jedná sa o ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na ministerstve spravodlivosti sme boli prijatí Mgr. Katarínou Šimonovou z odboru civilného práva procesného a dohľadu. P. Šimonovej sme predstavili občianske združenie, priblížili sme jej naše doterajšie aktivity a vyjadrili sme záujem o spoluprácu s ministerstvom spravodlivosti. P. Šimonovú potešilo, že existuje aj združenie, ktoré sa tejto problematike venuje a že sa chceme spolupodieľať na zlepšení v oblasti starostlivosti o deti po rozchode rodičov. Zhodli sme sa, že bude dobré, ak toto prvé stretnutie otvorí dvere k širšej vzájomnej spolupráci.

Na MPSVaR sme sa stretli s generálnou riaditeľkou sekcie sociálnej a rodinnej politiky PHDr. Máriou Nádaždyovou a riaditeľkou odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny Mgr. Ivanou Mrázkovou. Po predstavení občianskeho združenia sme spolu hľadali možnosti, ako je možné zlepšiť súčasnú nelichotivú situáciu v porozvodovej starostlivosti o deti. Ministerstvu sme zadefinovali ako vieme v tejto oblasti pomôcť a zároveň sme uviedli, čo by mohlo urobiť ministerstvo. Veríme, že toto prvé stretnutie vyústi do širšej spolupráce, ktorá povedie k zmäkčeniu dopadov rodičovských sporov na deti.


 

Foto z MPSVaR