Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave sa 28.1.2011 konal workshop Deti v sieti so zameraním na prácu zamestnancov OSPODaSK pri rozchode rodičov. Na príprave a realizácii workshopu sa aktívne podieľali členovia združenia Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť.

Workshop otvorila riaditeľka ÚPSVaR Bratislava Mgr. Ida Želinská spolu s Lacom Ďurkovičom. Prvý príspevok zaznel od predsedníčky združenia Striedavá starostlivosť o deti Mgr. Barbory Kamrlovej. Najskôr sa podelila o svoje skúsenosti, ktoré získala pri striedavej starostlivosti o svoju dcéru, potom sa venovala striedavej starostlivosti v širších súvislostiach. Porovnala prácu profesionálov s deťmi vo Francúzsku a na Slovensku a na jej príspevok okamžite reagovali prítomní sociálni kurátori, čím sa rozprúdila zaujímavá diskusia.

Po diskusii a krátkej prestávke si zúčastnení mohli pozrieť film "Střídavka", ku ktorému pridal niekoľko poznatkov režisér filmu Luboš Patera.

Veľmi pekné slová účastníkom adresovala prítomná súdna znalkyňa PhDr. Eva Borzová. Poukázala na to, že pri rozchode rodičov treba odlíšiť partnerský konflikt od rodičovskej zodpovednosti. Dieťa nesmie byť zaťahované do konfliktu rodičov!

Jiří Vodička odprezentoval skúsenosti so striedavou starostlivosťou v Európe a Bohuslav Lenghardt krátko poukázal na vplyv striedavej starostlivosti na deti, ako bol zistený v zahraničných výskumoch.

Do diskusie sa svojimi príspevkami zapojili aj prítomné mediátorky PhDr. Miroslava Kristinová - Wieckowska z Mediačno-konzultačného centra SOVA a Mgr. Miroslava Mičunková. Poukázali na nedostatočné využívanie mediácie, ktorá môže významne prispieť k zmierneniu traumatizácie dieťaťa konfliktom rodičov.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby sa tento workshop mohol konať. Osobitná vďaka patrí pani Želinskej za jej ústretový prístup a organizáciu stretnutia. Za prejavený záujem ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Odprezentované boli nasledovné materiály: