Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v spolupráci so združením Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť zorganizovali 13.10.2011 v nových priestoroch školy v Bratislave na Poliankach premietanie českého filmu "Střídavka".

Po premietnutí filmu nasledovala diskusia so študentami fakulty a vzácnymi hosťami. Medzi prítomných prišiel rektor vysokej školy prof. Vladimír Krčméry, zástupkyne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, pán Jozef Mikloško - predseda SPDDD Úsmev ako dar, polulárna moderátorka Katarína Brychtová. Celé podujatie zorganizoval a moderoval doc. Michal Oláh a so študentami diskutovali Luboš Patera, Jana Pužmanová, Jiří Vodička, Peter Šebo, Miroslav Sabol a Bohuslav Lenghardt. Najviac otázok bolo smerovaných na Barboru Marákovú, ktorá má už niekoľkoročné osobné skúsenosti so striedavou starostlivosťou. S bývalým manželom ju začali pre svojho syna využívať už pred niekoľkými rokmi, napriek tomu, že v tom čase ešte nebola takáto forma starostlivosti upravená zákonom. O akciu bol tak veľký záujem, že sála bola preplnená a nie všetci záujemci sa dostali dnu.

Obrovský záujem o túto akciu znovu ukázal, že téma starostlivosti o deti po rozvode rodičov je veľmi živá a je potrebné jej venovať omnoho väčší priestor, aký sa jej v súčasnosti dostáva.

 

Fotky z akcie:

 

P1060527m P1060533m
Miestnosť bola preplnená doc. Michal Oláh a režisér Luboš Patera
P1060536m P1060537m
Otázky prichádzali aj po skončení diskusie

Dve ženy, ktoré sa o svoje deti dlhé roky

starajú striedavo s bývalými manželmi:

Barbora Maráková a Jana Pužmanová