Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prejavilo v roku 2013 záujem o bližšie predstavenie tzv. Cochemského spôsobu riešenia rodinných sporov. V roku 2014 s touto myšlienkou oboznámilo aj ministerstvo spravodlivosti a tak sa v novembri 2014 stala hlavnou témou tradičného pracovného stretnutia sudcov v Omšení práve Cochemská prax. Sme radi, že sme mohli zabezpečiť účasť pána Jürgena Rudolpha, nemeckého emeritného sudcu, ktorý sa najväčšou mierou podieľal na zmene tradičného rozhodovania o rodinách a deťoch a vymyslel Cochemskú prax. Pán Rudolph v Omšení predstavil prítomným sudcom, sociálnym pracovníkom a zamestnancom ministerstiev prečo vlastne hľadal iný spôsob riešenia rodinných sporov, ako ho postupne v Cocheme vytvorili a v čom spočíva podstata jeho riešenia.

Záujem oboch ministerstiev o túto tému nás veľmi potešil. Cochemský model považuje naše združenie za najlepší spôsob riešenia rodinných sporov, ktoré sa dostali až pred súd. Pán Jürgen Rudolph svoje riešenie opísal aj v knihe Si moje dieťa, ktorá však doteraz nebola k dispozícii v slovenčine. V českej verzii kniha síce už bola vydaná, dokonca dva krát, avšak u našich západných susedov je o výtlačky taký záujem, že sa Slovensku ušlo len zopár kusov. Rozhodli sme sa preto pripraviť slovenskú verziu knihy a dať ju k dispozícii záujemcom na Slovensku.

Ďakujeme Zuzke Mikulovej, ktorá preložila knihu do slovenčiny bez nároku na odmenu a výrazne pomohla tomu, aby sme už v novembri 2014 mohli do Omšenia priviezť každému účastníkovi pracovného stretnutia čerstvý slovenský výtlačok knihy.

Musíme poďakovať aj každému, kto poskytol nášmu združeniu 2% z daní (daňové asignácie). Tieto financie nám veľmi pomohli pri financovaní slovenskej verzie knihy.

 

Prítomnosť pána Jürgena Rudolpha na Slovensku sme využili, aby sme v jeho prítomnosti pokrstili jeho knihu v slovenčine. Úlohu krstného otca prijal JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Krst sa konal 25.11.2014 v Bratislave a prítomný bol aj Mgr. Ladislav Križan PhD. z ministerstva spravodlivosti SR.


Cochemská prax ukazuje cestu k ľudskejšiu rodinnému právu a sme radi, že aj na Slovensku je záujem dostať ju do praxe.

 

Viac o Cochemskej praxi sa dočítate na www.cochem.cz

 

Jurgen Rudolph
Kniha Si moje dieťa od Jürgena Rudolpha
Jurgen Rudolph
Na krste knihy. Zľava: Ladislav Križan, Jürgen Rudolph, Róbert Dobrovodský a Luboš Patera

 

Videozáznam z akcie:

 

Krst knihy Si moje dieťa Jürgena Rudolpha v Bratislave

YouTube link